Przegląd Brzeski

Dzień dobry! Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu brzeskiego oraz wszystkie osoby zainteresowane sprawami tego regionu do naszej społeczności skupionej wokół portalu informacyjnego Przegląd Brzeski i bezpłatnej gazety pod tym samym tytułem, która będzie docierała do czytelników dwa razy w miesiącu.

Pragniemy aby Przegląd Brzeski był rzetelnym źródłem informacji oraz przestrzenią, w której zaprezentować się mogą wszelkiego rodzaju organizacje i instytucje, bez względu na to, czy są to podmioty państwowe, samorządowe, czy też reprezentanci tzw. trzeciego sektora.

Zależy nam również na tym, aby Przegląd Brzeski stał się platformą dyskusji. Nie zamierzamy wspierać żadnego ugrupowania politycznego ani konkretnych radnych. Chcemy zachęcić Was – Czytelników do zabierania głosu w sprawach, które uważacie za ważne.

Z wielką przyjemnością udostępnimy łamy naszego portalu i gazety wszystkim, którzy chcą zabrać głos – w tym również lokalnym politykom, bez względu na to, jaką formację reprezentują. Jedynymi warunkami, które przy tym stawiamy są: kultura wypowiedzi i szeroko rozumiany szacunek do osób, których w bezpośredni lub pośredni sposób dotyczy dana wypowiedź, w tym unikanie wszelkiego rodzaju ataków personalnych.

Dołączcie do naszej społeczności i pomóżcie nam stworzyć portal, na którym sami będziecie się czuć dobrze.

Serdecznie pozdrawiamy

Zespół Przeglądu Brzeskiego

9 990 thoughts on “Przegląd Brzeski