Wiceminister z wizytą w Gałążczycach – wieś otrzyma dofinansowanie na budowę kanalizacji

W poniedziałek (6 czerwca) w Szkole Podstawowej w Gałążczycach odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystania środków rządowych przeznaczonych na budowę kanalizacji. Gminie przyznano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na zadanie „Budowa kanalizacji w Gałążczycach z tranzytem do Wójtowic”. Na spotkaniu w kameralnym gronie i przyjaznej atmosferze omówiono potrzeby mieszkańców w tym zakresie oraz szczegóły projektu. Przekazano również gratulacje Prezesowi i pracownikom Spółki Grodwik za realizację dotychczasowych projektów związanych ze skanalizowaniem poszczególnych miejscowości.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa, Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski, Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz, Powiatowy Konserwator Zabytków Radosław Preis, Prezes Spółki Grodwik Tomasz Zeman, Dyrektor ds. techn. Marek Dziuba.
Gmina Grodków złożyła trzy wnioski o wsparcie finansowe na: modernizację dróg, budowę basenu krytego w Grodkowie i budowę kanalizacji w Gałążczycach. Tylko ostatni wniosek otrzymał wsparcie. Dlaczego? Z tym pytaniem zwróciłem się do ministra Ociepy.

Środki, które już teraz trafiły do Grodkowa to bezprecedensowe wsparcie inwestycyjne dla Gminy Grodków. Śmiem twierdzić, że nigdy w historii takie środki się nie znalazły. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich wniosków, wszystkich samorządów w Polsce, choć każdy samorząd otrzymał wsparcie. Komisja jest zmuszona wybierać, ale dobra wiadomość jest taka, że są kolejne nabory. Przecież ten nabór wniosków, który został rozstrzygnięty, jest kolejnym z rzędu i ja już teraz mogę zapewnić, że będą następne. Wnioski, o które pan pyta, nie zostały de facto odrzucone, po prostu zostały wybrane inne. Trzeba składać te wnioski ponownie i ponownie zabiegać, żeby środki trafiły do Grodkowa. Dofinansowanie projektów jest najczęściej na poziomie 80 procent ze środków krajowych, resztę dokłada samorząd – powiedział Marcin Ociepa.

W Przypadku tej inwestycji przyznano wsparcie w wysokości 95 procent. O szczegóły inwestycji zapytaliśmy Prezesa Grodkowskich Wodociągów i kanalizacji.

Miejscowość Gałążczyce to już 22 miejscowość wiejską w Gminie Grodków, która będzie miała sieć kanalizacji sanitarnej, oczywiście plus miasto Grodków. Łącznie wybudujemy 11,5 kilometra sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w Gałążczycach wraz z tranzytem przez Sulisław do Wójtowic, do tego dwie przepompownie sieciowe, przepompownia przydomowa. Dzięki temu około 440 mieszkańców Gałążczyc będzie mogło korzystać z sieci kanalizacyjnej. Szacujemy, że rocznie będziemy dodatkowo przyjmować na oczyszczalnie około 13 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Cieszymy się z tej dotacji, bo w dobie galopujących cen energii, materiałów, paliwa, wykonanie sieci kanalizacyjnej przy niewielkim nakładzie inwestycyjnym – bo mówimy tutaj o pięcioprocentowym wkładzie własnym przy realizacji tej inwestycji – spowoduje, iż dzięki dodatkowym przychodom z tytułu odbioru ścieków, będziemy mogli wpłynąć na to, że koszty, które ponosimy, będą w miarę możliwości zbilansowane. To z kolei nie przełoży się w drastyczny sposób na ceny wody i ścieków dla mieszkańców naszej gminy – powiedział Tomasz Zeman, Prezes Grodwik.

Inwestycja była wyczekiwana przez naszą społeczność od wielu, wielu lat. Ludzie często się o nią dopytywali. Jakby nie było, mamy XXI wiek i kanalizacja jest standardem, zwłaszcza że Gałążczyce to jedna z większych miejscowości naszej gminy – powiedział Andrzej Stankiewicz, Sołtys Gałążczyc.
Odkąd jestem radną, czyli od trzech lat walczę o kanalizację dla Gałążczyc
– dodała Alicja Budzik, Radna Gminy Grodków.

Trudno się nie zgodzić z Sołtysem. W XXI wieku skanalizowanie miejscowości tej wielkości co Gałążczyce powinno być standardem.

Inwestycja powinna się zakończyć pod koniec 2024 roku.

Spotkanie zakończyło się wpisem do księgi pamiątkowej i wizytacją placówki.

Janusz Pasieczny

190 thoughts on “Wiceminister z wizytą w Gałążczycach – wieś otrzyma dofinansowanie na budowę kanalizacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.