Trwa nabór do służby w Policji

Każdy moment jest dobry na to, aby podjąć nowe zawodowe wyzwanie. Nasza propozycja to służba w Policji. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda mundurowa ścieżka zawodowa, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na twoje pytania. Przybliżymy Ci, jak wygląda służba policjantów prewencji, drogówki i kryminalnych. Dołącz do nas!

Każdy, kto zdecyduje się na służbę w Policji, może liczyć na stabilne zatrudnienie, wysoki poziom nauczania i możliwość doskonalenia zawodowego, a także awansowania w stopniu i na stanowisku. Policjanci mają również prawo do dodatkowych świadczeń takich jak dofinansowanie urlopu, zwrot kosztów dojazdu do służby czy ekwiwalent za umundurowanie. To także możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony BIP KPP Brzeg, pod wskazanym linkiem można dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji: LINK

Można również skontaktować się telefonicznie z Zespołem ds. Kadr i Szkolenia KPP w Brzegu pod nr 47 86 33 468 i 47 86 33 433 lub z Zespołem Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu pod nr 47 86 42 150 i 47 86 42 151.

Służbę w Policji może pełnić:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
– podległy szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Terminy przyjęć do służby w Policji na 2023:
– 5 maja,
– 3 lipca,
– 23 sierpnia,
– 27 października,
– 28 grudnia.

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

99 thoughts on “Trwa nabór do służby w Policji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.