Sukces w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

Wielkim sukcesem Ziemowita Krzykowskiego – ucznia klasy 8d Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu zakończyły się tegoroczne zmagania podczas zawodów trzeciego stopnia XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów, której III etap odbywał się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) kierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce, a wśród przyświecających jej celów wymienia się rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół podstawowych, wyszukiwanie i integrację uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Zawody Olimpiady Matematycznej Juniorów odbywają się w trakcie roku szkolnego i przebiegają trójstopniowo.

W finale tej ogólnopolskiej imprezy, który odbył się w dniach 18-19 marca, Ziemowit, któremu podczas konkursu towarzyszyła rodzina i nauczycielka matematyki Wioletta Perkowska, przez 3 godziny zegarowe rozwiązywał 5 zadań olimpijskich.

Zadania konkursowe były nieszablonowe i wymagały od uczestników umiejętności rozumowania i przedstawiania poprawnej argumentacji. Takie umiejętności z całą pewnością posiada nasz uczeń.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się następnego dnia w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Ziemowit został jednym z 71 finalistów konkursu. Tytuł ten uprawnia go do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz przyjęcia w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej.

Ziemowit to jeden z najbardziej utalentowanych matematycznie uczniów naszej szkoły, a jego osiągnięcia są wspaniałą promocją nie tylko dla naszej placówki, ale także miasta i województwa.

Cieszymy się z jego osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki – królowej nauk!

PSP nr 6 w Brzegu

195 thoughts on “Sukces w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.