Uczniowie wzięli udział w szkoleniu z zasad Ceremoniału Wojskowego

We wtorek (25 maja) w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu zorganizowane zostało szkolenie z zasad Ceremoniału Wojskowego dla pocztów sztandarowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu brzeskiego.

W szkoleniu uczestniczyły poczty sztandarowe: PSP nr 3, PSP nr 5, PSP nr 6, PSP nr 8 w Brzegu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Czepielowic oraz szkół ponadpodstawowych z Brzegu: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i poczet sztandarowy organizatora szkolenia wraz z opiekunami.

Podczas szkolenia omówiono symbolikę i znaczenie pocztu sztandarowego instytucji cywilnych i wojskowych, podstawowe chwyty sztandaru oraz zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych i religijnych.

Ks. mjr dr Krzysztof Deja, razem z instruktorami, przeprowadzili trening praktyczny, podczas którego uczniowie ćwiczyli chwyty sztandaru, a także: postawy, wystąpienie, marsz, zwroty, zatrzymanie i zmiany szyku pocztu sztandarowego podczas uroczystości. Szczegółowo omówiono także zachowanie pocztu sztandarowego w kościele podczas uroczystej Mszy Świętej.

Szkolenie było też okazją do integracji, ponieważ poczty sztandarowe spotykają się przy wielu świętach i uroczystościach państwowych. Koordynatorkami i głównymi organizatorkami szkolenia były Małgorzata Grzyb i Magdalena Bonar. Obie panie są opiekunkami SU oraz pocztu sztandarowego ZSZ nr 1.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie!

ZSZ nr 1 w Brzegu

199 thoughts on “Uczniowie wzięli udział w szkoleniu z zasad Ceremoniału Wojskowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.