PWiK: Za nami czwarta faza projektów unijnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. jako beneficjent unijnych funduszy ukończyło już cztery duże projekty z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej pod zbiorczą nazwą „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. Ostatnie z przedsięwzięć – z przydomkiem „Faza IV” zostało zamknięte w tym roku.

Brzeska spółka wodociągowa korzysta z unijnego wsparcia, praktycznie odkąd zaistniała taka możliwość. Pierwszy projekt zaczął klarować się jeszcze w czasie przed akcesją do Unii Europejskiej. Było to największe z dotychczasowych przedsięwzięć, w efekcie którego okoliczne gminy zyskały system kanalizacyjny (wcześniej dominowały tam szamba), a oczyszczalnia została wzbogacona o urządzenia do gospodarki osadowej i produkcji biogazu (biogaz z osadów stanowi paliwo do produkcji energii na potrzeby oczyszczalni).

Ogromna inwestycja została zakończona sukcesem i zachęciła do dalszego korzystania ze wsparcia ze środków unijnych. Konsekwentnie składając kolejne wnioski o dofinansowanie, a następnie skrupulatnie wykonując wszystkie wyszczególnione w nich zadania, brzeskie „Wodociągi” dotarły aż do czwartej fazy realizowanej pod hasłem „Oczyszczenie ścieków w Brzegu”. W stosunku do poprzednich odsłon projektu ostatnia faza charakteryzowała się wyjątkową mnogością ujętych w nim działań – aż 16. Można zauważyć pośród nich następujące kierunki:
• rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
• modernizacje istniejącej sieci kanalizacyjnej (głownie poprzez renowacje metodami bezwykopowymi)
• wymiany odcinków sieci wodociągowej
• zadania modernizacyjne na Oczyszczalni ścieków w Brzegu
• remont na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Brzegu.

Największą inwestycją była „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Żłobizna, gm. Skarbimierz”, dzięki której rozwiązano sprawę odbioru ścieków z nowej, rozwijającej się części wsi. Dzięki unijnemu wsparciu kanalizację rozbudowano także w miejscowościach: Krzyżowice, Pogorzela, Kościerzyce i Bystrzyca – zadania te polegały na dozbrojeniu w kanalizację sanitarną dróg, wzdłuż których powstają nowe osiedla mieszkaniowe.

W Brzegu uszczelniono (podano bezwykopwej renowacji) kanalizację w ulicach: Małujowickiej (tereny dawnej jednostki wojskowej), Piastowskiej, Wrocławskiej, Konopnickiej, Kusocińskiego, Kochanowskiego, Platanowej, Korfantego. Lwowskiej, Trzech Kotwic, Planty, Dzierżonia, Dębowej, Zielonej i Kwiatowej. Przeprowadzono wymianę wyeksploatowanej, ulegającej częstym awariom sieci wodociągowej w ul. Włościańskiej i ul. Robotniczej i Kwiatowej.

Ogólnie w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” powstało około 10 km kanalizacji, wymieniono ponad 2 km wodociągu i uszczelniono około 5 km istniejącej kanalizacji.

Łączna wartość Projektu to około 21 mln zł, a dofinansowanie unijne wynosi prawie 11 mln. zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Umowę dla Projektu podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 29.03.2018 roku.

Brzeskie „Wodociągi” nie tracą nadziei, że Faza IV nie będzie ostatnim przedsięwzięciem realizowanym ze środków unijnych pod tym hasłem. Jak tylko pojawi się możliwość pozyskania dofinansowania, złożą wniosek na Fazę V.

321 thoughts on “PWiK: Za nami czwarta faza projektów unijnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *