Aktywny Senior

Aktywny Senior – pod takim tytułem PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej realizuje zdanie publiczne ogłoszone i finansowane przez Burmistrza Brzegu pn. „Propagowanie zdrowego stylu życia seniorów z terenu Gminy Brzeg poprzez edukację i krzewienie aktywności fizycznej”.

Pierwsze zajęcia mamy za sobą. Zgłosiło się na nie już ponad 30 osób. Będą się one odbywały w dwóch grupach: o godz. 10.00 i o 11.00 w każdy wtorek od lipca aż do końca listopada 2022 r.

Zajęcia dedykowane są przede wszystkim osobom, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą brać udziału w intensywnych ćwiczeniach. Będą one obejmowały proste ćwiczenia fizyczne, usprawniające różne części ciała z użyciem piłek, piłeczek, lasek, pasków czy kostek, ale również bez sprzętu – w pozycji stojącej lub siedzącej.

Żadne ćwiczenie nie może być skuteczne bez prawidłowego oddechu. Poznanie i stosowanie technik oddechowych jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu każdego człowieka, a seniora w szczególności. Dzięki synchronizacji ruchu z oddechem zwiększa się świadomość ciała, łatwiej i szybciej można usunąć toksyny z ciała, a nawet przyśpieszyć jego leczenie – to kolejna oferta w ramach zadania.

Innowacyjną propozycją są zajęcia edukacyjne pn. „fitness mózgu” , w czasie których uczestnicy będą mogli poznać ćwiczenia usprawniające kondycję mózgu, co zdecydowanie może poprawić komfort ich dnia codziennego.

Ćwiczenia prowadzi trenerka personalna z wieloletnim doświadczeniem i niezwykłymi umiejętnościami interpersonalnymi (dobrze znana w środowisku brzeskich seniorów), Pani Krystyna Nachajewska.

Zajęcia i warsztaty będą się odbywały w Brzeskim Centrum Seniora przy ul. Piastowskiej 29 (w budynku i ogrodzie). Chętnych zapraszamy – zapisy prowadzi Koordynator ds. Seniorów, Marta Habrych.

Elżbieta Kużdżał

151 thoughts on “Aktywny Senior

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *