Rozpoczęto badania na terenie Gimnazjum Piastowskiego

Pierwszy dzień badań dawnego Gimnazjum Piastowskiego i terenu przyległego odsłonił już tajemnice przeszłości kompleksu gimnazjum.

W trakcie prac archeologicznych w południowo-zachodniej części dziedzińca odsłonięte zostały posadzki związane z istniejącymi niegdyś przy dziedzińcu gimnazjum domami nauczycieli gimnazjalnych. Prace przy obiekcie rozpoczęła także ekipa konserwatorska. Wyznaczone zostały szczegółowo miejsca badań obejmujące m.in. portal wjazdowy, wnętrze sieni, wnętrza wieży zlokalizowanej w południowo-wschodnim narożniku budynku dawnej szkoły, dawne sale wykładowe i krużganki.

W spotkaniu na terenie prac badawczych wzięli udział : mgr Piotr Janczewski – odpowiedzialny za badania archeologiczne, mgr Piotr Wanat – odpowiedzialny za badania konserwatorskie i dr hab. inż. arch. Andrzej Legendziewicz – profesor Katedry Konserwacji Architektury i Rewaloryzacji Krajobrazu Kulturowego Politechniki Wrocławskiej – odpowiedzialny za badania architektoniczne.

Prace realizowane są zgodnie z przygotowanymi programami badań i wydanymi na ich podstawie pozwoleniami konserwatorskimi. Szczegółowy zakres prac przy obiekcie został przedstawiony dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich dr Dariuszowi Byczkowskiemu. Koordynatorem badań jest pełnomocnik dyrektora Muzeum Piastów Śląskich ds. utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów dr Andrzej Peszko. W całości zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będziemy się starali informować Państwa na bieżąco o postępie prac.

312 thoughts on “Rozpoczęto badania na terenie Gimnazjum Piastowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *