Wracają Wieczory Lisztowskie

Wracają Wieczory Lisztowskie. Najbliższy czeka nas w niedzielę (a nie w sobotę, jak dotychczas bywało), 18 września, godz. 18.00. Wystąpi Roman Salyutov z pianistycznym repertuarem, na który złożą się kompozycje Chopina, Brahmsa, Liszta i Webera. A słowo o tej muzyce wygłosi, jak zawsze, Juliusz Adamowski, organizator Wieczorów Lisztowskich.

Przypominamy też o wernisażu, który wydarzy się w przerwie koncertu. Chodzi o „Portret Młodzieńca” Rafaela Santi – naukową rekonstrukcję konserwatorską tego dzieła, autorstwa dr. Łukasza Nawrockiego.

Roman Salyutov – pianista, dyrygent, muzykolog i organizator życia muzycznego, urodził się w 1984 r. Studia muzyczne w zakresie fortepianu i dyrygentury odbył w Państwowym Konserwatorium im. M. Rimskiego Korsakowa w Sankt Petersburgu (dyplom z wyróżnieniem w 2008 r.) oraz w Hochschule für Musik und Tanz w Köln (dyplom mistrzowski z wyróżnieniem w 2010 r.). Doktorat w zakresie muzykologii uzyskał w 2011 r. na Uniwersytecie w Paderborn.

Bardzo bogata działalność artystyczna Salyutowa obejmuje występy solistyczne, kameralne i symfoniczne na terenie Austrii, Litwy, Szwajcarii, Polski, Węgier, Włoch, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Koncerty artysty są często entuzjastycznie recenzowane w prasie niemieckiej. Jego ogromny repertuar pianistyczny składa się z około 400 utworów ponad 40 kompozytorów od epoki baroku do współczesności. Imponujący jest również jego repertuar dyrygencki zawierający m.in. ponad 50 symfonii, msze, oratoria, kantaty i muzykę programową (m.in. Liszt – Symfonia „Faust” i „Preludia” wg Lamartine’a, Berlioz – Symfonia fantastyczna i Harold w Italii, Rimski-Korsakov – Scheherazada).

Od roku 2013 Roman Salyutov jest Głównym Dyrygentem Orkiestry Symfonicznej w Bergisch Gladbach (koło Köln). W 2018 r. założył pierwszą niemiecko-izraelską orkiestrę „Yachad Chaber Orchestra”, która występowała w Australii, Francji, Litwie, Niemczech i w Polsce.

Od ponad 10 lat prowadzi w różnych ośrodkach kulturalnych w Niemczech cykl koncertowy „Dzieła Wielkich Kompozytorów”. Jako muzykolog występuje z wykładami w uczelniach niemieckich i zagranicznych. W latach 2016-2018 był profesorem międzynarodowych mistrzowskich kursów pianistycznych w Japonii, Polsce (we Wrocławiu), Nowej Zelandii i Meksyku.

Roman Salyutow kieruje działalnością stowarzyszenia kulturalnego Musik- und KulturFestival GL e. V. w Bergisch Gladbach, realizującego różne wydarzenia muzyczne o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.

Podczas pandemii koronawirusa Covid-19 regularnie organizował i realizował w różnych regionach Niemiec koncerty kameralne i symfoniczne na wolnym powietrzu transmitowane online. W ramach ogólnoniemieckiego festiwalu „1700 lat życia żydowskiego w Niemczech” w 2021 r. zrealizował kilka koncertów, odczytów i wystaw. W maju 2022 r. udało mu się wreszcie zrealizować wielokrotnie przekładany projekt operowy „Zemsta nietoperza” Johanna Straussa i poprowadził w teatrze miejskim w Bergisch Gladbach cztery spektakle tej Opery.

162 thoughts on “Wracają Wieczory Lisztowskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *