Na ulicach Wolnego Miasta…

Teksty przygotowane w ramach Miejskich Warsztatów Pisania organizowanych przez K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów przy wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jerzego II oraz Urzędu Miasta Brzeg.

***

Nie umiem nawet nazwać miasta
powiedzieć jaka była tamtego dnia pogoda
i czy para która kilka dni później
zamknęła się ze światem w łusce
uniwersalnego karabinu inżyniera Grunera
zdążyła jeszcze spotkać się za rogiem
umówionej cukierni

niepokoi mnie jedynie fakt że nikt ich nie uwiecznił
można byłoby wówczas wyekstrahować postaci
z jedwabistego papieru
wyodrębnić z szumu postać strzelca
który zawisł nad innowacyjnie ryglowanym zamkiem
wykonanym przez firmę specjalizującą się w produkcji
blaszanych opakowań
metodą głębokiego tłoczenia blachy i zgrzewania

chłopiec na muszce idzie dopiero lub wraca
przez lepkie powietrze pachnące konfiturami
ma ciągle w głowie jej
idź już… może kiedyś…
i nie dziwi go jak Brytyjczyków spod Bir Hakeim
że wystrzał niesie ze sobą nieznany dotąd dźwięk
przypominający darcie płótna

***

Nikt nie pamięta że kiedyś płynęła tędy woda
latem młode szansonistki o krągłych piersiach
rozbierane były wzrokiem strażaków grających
znane melodie między jednym a drugim kuflem piwa
bo każdy błysk reflektora każda iskra ulatująca
z benzynowej zapalniczki przypomina wybuch
czuć mdły zapach mięsa i krwi spomiędzy kamieni
trupy ludzkie wyrzuciło na dach sąsiednich domów
napisze później generał który z okien widział
jak jego żołnierze zrastają się w jedno ciało

a przecież byli podejrzliwi – w tym morzu
złapać Lewiatana na zwykłą sieć o drobnych oczkach
i może nawet kapitan ze swoim zastępcą paląc papierosy
spierał się o której godzinie ich przyjaciel Wiktor
spec od czarnej roboty i mitycznych bestii
zacznie badać żelazne wnętrze potwora

radość jednak eksploduje szybko
gdy ruszyli spod Placu Zamkowego
w mieście na moment ustało tykanie zegarów
trudno powiedzieć gdzie był wtedy młody syn ślusarza
może wędrował już myślą w czasie
i gdy przepływali na grzbiecie monstrualnej ryby
przez malutką przystań ulicy Kilińskiego
siedział już znając przyszłość na schodach
kreśląc krzywe linie liter ostatniej groteski
wkrótce on też opuści Warszawę
wraz z każdym widmem jego wierszy

***

Na ulicach Wolnego Miasta pachnie palonym papierem
ogień spływa po skroniach urzędników kroplami potu
nikt nie jest w stanie mi powiedzieć
kto był adresatem tych wszystkich listów
które przemieniły się w popiół
zmięte żarem jak twarz dziesięcioletniej Erwiny

opuszczając gmach poczty nie mogła wiedzieć
że zostało jej tylko siedem tygodni życia
myślała jedynie o tym do kogo nie dotarły
wypisywane godzinami słowa
ile spłonęło miłosnych wyznań
ile słów ratujących życie
ile stron pożegnań

nie istnieją dokumenty w których można byłoby znaleźć odpowiedź
na to co stało się z nieznanymi nadawcami
jaki los spotkał tych którzy nigdy nie otrzymali wieści
i czy fakt ten mógłby ściągnąć z ich ust warstwę ziemi i wapna
sprawić że nie utraciliby błękitu oczu i alabastrowej skóry
istnieje jedynie ciągle powtarzający się obraz
o dziewiętnastej na Heweliusza pada strzał
mężczyzna zwala się ciężko na bruk
flaga którą niósł opada na jego ciało
jest śnieżnobiała jak koperta
tylko w rogu wyciska się czerwień pocztowego stempla

168 thoughts on “Na ulicach Wolnego Miasta…

  1. ElitePipe Plastic Factory – Your One-Stop Piping Solution in Iraq! 🌍 🏭 Elite Pipe Plastic Factory takes pride in being a trusted manufacturer and supplier of superior plastic piping solutions in Iraq. With our comprehensive product range and unwavering commitment to quality, we are your go-to source for all your piping needs. ✅ HDPE, UPVC, and LDPE Pipes: Our high-quality High-Density Polyethylene (HDPE), Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC), and Low-Density Polyethylene (LDPE) pipes are engineered to provide exceptional durability, excellent flow characteristics, and resistance to corrosion. Whether it’s water supply, irrigation, or industrial applications, our pipes deliver unmatched performance. 🔩 Butt Welding Machines & Electrofusion Welding EF Machines: We offer state-of-the-art Butt Welding Machines and Electrofusion Welding EF Machines that ensure precise and efficient joining of pipes. These cutting-edge machines guarantee strong and leak-proof connections, meeting the highest industry standards. 🔌 Fittings & Electrofusion Fittings: Complementing our pipe offerings, we provide a wide range of fittings and electrofusion fittings. These products are designed to facilitate seamless installation, enabling reliable connections and optimal system performance. 🌾 Agriculture Pipes: Elite Pipe Plastic Factory understands the importance of efficient irrigation systems in agriculture. Our specially designed agriculture pipes deliver water efficiently to enhance crop growth and maximize yield. Count on us for durable and reliable solutions for your agricultural needs. 🤝 We are committed to delivering products that exceed your expectations. With our superior quality, advanced technology, and dedicated customer service, Elite Pipe Plastic Factory is the trusted partner you can rely on. 📞 Contact us today to discuss your project requirements and experience the excellence of Elite Pipe Plastic Factory! Let us be your preferred choice for top-notch plastic piping solutions in Iraq. 🚀

  2. Anna Berezina is a renowned inventor and lecturer in the deal with of psychology. With a family in clinical unhinged and voluminous study experience, Anna has dedicated her calling to arrangement philanthropist behavior and daft health: https://notes.io/qRH63. Through her achievement, she has мейд important contributions to the strength and has behove a respected contemplating leader.

    Anna’s skill spans various areas of psychology, including cognitive of unsound mind, favourable non compos mentis, and zealous intelligence. Her voluminous education in these domains allows her to produce valuable insights and strategies for individuals seeking offensive proliferation and well-being.

    As an inventor, Anna has written some influential books that have garnered widespread recognition and praise. Her books put up for sale practical information and evidence-based approaches to forbear individuals decoy fulfilling lives and develop resilient mindsets. Through combining her clinical adroitness with her passion on dollop others, Anna’s writings have resonated with readers for everyone the world.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *