Przemiana kamienicy przy ul. Piłsudskiego 12

Zakończono prace remontowe kolejnej brzeskiej kamienicy. Tym razem odnowiono elewację frontową i tylną budynku przy ulicy Piłsudskiego 12.

Warto zaznaczyć, że dzięki zaangażowaniu Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka sytuacja prawna nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego 12 została, po wielu latach, uregulowana i dla kamienicy oraz gruntu założono księgę wieczystą. Uregulowanie stanu prawnego umożliwiło skuteczne przeprowadzenie, pomiędzy gminą i 14 współwłaścicielami, podziału mieszkań w kamienicy, czyli zniesienia współwłasności.

Po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej Brzegu zniesiono współwłasność, w wyniku czego Gmina Brzeg jest obecnie właścicielem 4 lokali mieszkalnych o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych, w których zamieszkują długoletni najemcy. Za wydzielenie 4 mieszkań, gmina zapłaciła pozostałym współwłaścicielom prawie 250 000 zł.

Intencją odpłatnego wydzielenia mieszkań było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych długoletnich najemców, nie poprzez zamiar ich „uwłaszczenia” przez zastosowanie dużej bonifikaty przy sprzedaży lecz zapewnienie stabilizacji mieszkaniowej poprzez wynajem mieszkania od gminy oraz ochronę przed niekontrolowanymi podwyżkami czynszu.

155 thoughts on “Przemiana kamienicy przy ul. Piłsudskiego 12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *