Placówka Wsparcia Dziennego wznowiła swoje działania

Po wakacyjnej przerwie swoje działania wznowiła Placówka Wsparcia Dziennego.

Placówka „Brzeska Przystań” finansowana jest ze środków Gminy Brzeg w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Brzegu na realizację zadania pn. „Prowadzenie w latach 2021-2022 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Brzeg” w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizację zadania powierzono Fundacji Centrum Aktywnego Wsparcia.

Brzeska Przystań z siedzibą na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu, przy ul. Chrobrego 13, zapewnia pomoc w opiece i wychowaniu dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, z terenu Gminy Brzeg, w wieku od 7 do 14 roku życia, wymagającym takiego wsparcia. Placówka funkcjonuje w godzinach 12:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.

Do zadań placówki należy m.in. zapewnienie uczestnikom należytej opieki, realizacji działań wychowawczych, organizacji czasu wolnego w formie zabawy, zajęć sportowych i rozwijania zainteresowań. Dzieci uczestniczą w zajęciach wyjściowych, a także w wielu aktywnościach.

W każdym tygodniu organizowane są zajęcia plastyczne, manualne, ruchowe, muzyczne i sportowe. Nasi uczestnicy biorą udział w projektach społecznych takich jak: realizacja pocztówki z ciekawych miejsc w Brzegu, trening kompetencji społecznych, nauka szycia, wykonywania koszulek tie dye.

Dużą wagę przykłada się do wspólnego odrabiania lekcji, a także wspomagania w zakresie edukacyjnym. W placówce realizowane są również praktyki studenckie, a także rozwijany jest wolontariat.

158 thoughts on “Placówka Wsparcia Dziennego wznowiła swoje działania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *