Grodkowskie stowarzyszenie otrzymało wsparcie z województwa

Stowarzyszenie „Nasza Mikołajowa” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego podmiotów programu celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 2022″ roku otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Wsparcie rozwoju Stowarzyszenia Nasza Mikołajowa”.

Konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę organizowany był przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i skierowany był do stowarzyszeń działających na terenach wiejskich.

Jak podkreśla Wiceprezes Stowarzyszenia Jakub Popów – Realizacja zadania podyktowana jest wymaganymi w dzisiejszych czasach standardami pracy i funkcjonowania Stowarzyszenia, które musi być ucyfrowione i nowoczesne, aby wyeliminować bariery ograniczające możliwości rozwojowe, szczególnie na terenach wiejskich.

Zadanie polegało na doposażeniu w niezbędny sprzęt: zestaw nagłośnieniowy w postaci kolumn aktywnych, miksera, zestawu bezprzewodowego z dwoma mikrofonami, statywów na kolumny, kolumny aktywnej z funkcją karaoke oraz niezbędnych kabli.

Zakup zestawu nagłośnieniowego pomoże nam w sposób profesjonalny prowadzić zajęcia, warsztaty, szkolenia, prelekcje, wykłady oraz gry i zabawy, ale także jest podyktowane poszerzeniem skali oraz jakości prowadzonych przez Stowarzyszenie działań statutowych – dodaje Jakub Popów.

Działanie skierowane będzie do osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia, uczestników zajęć, warsztatów i innych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie oraz osób współpracujących i wspierających Stowarzyszenie. Będą to osoby zamieszkujące województwo opolskie, głównie z powiatu brzeskiego oraz nyskiego, zarówno dzieci, młodzież, osoby w sile wieku, jak i seniorzy oraz osoby ze szczególnymi potrzebami.

151 thoughts on “Grodkowskie stowarzyszenie otrzymało wsparcie z województwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *