Urząd Miasta w Brzegu zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak poinformował, że Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”, w wysokości 250.000 zł, na dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ulicy Robotniczej 12 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania wykonane będzie pomieszczenie, przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, a toaleta na parterze B zostanie dostosowana do ich potrzeb. Oprócz tego wykonane zostaną oznakowania pomieszczeń, tabliczki na poręczach i plany tyflograficzne, ułatwiające poruszanie się osobom niewidzącym i słabowidzącym. Zamontowane zostaną materace do ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dostępna będzie usługa tłumaczenia na język migowy dla usprawnienia obsługi osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dzięki realizacji zadania, budynek urzędu stanie się bardziej dostosowany pod względem dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Szacowana wartość przedsięwzięcia to ok. 410.000 zł, a planowany termin zakończenia realizacji projektu to połowa 2023 roku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grantodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

162 thoughts on “Urząd Miasta w Brzegu zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *