Dni Seniora trwają w najlepsze


W gminie Lubsza odbywają się kolejne Dni Seniora. Po Kościerzycach, najstarsi mieszkańcy z terenu gminy bawili się w świetlicach wiejskich w Mąkoszycach, Dobrzyniu i Michałowicach – i to nie tylko z tych miejscowości, ale i okolicznych wsi. Na każdym spotkaniu przybyłych wita Bogusław Gąsiorowski, wójt gminy Lubsza. Podkreśla, że po przerwie spowodowanej pandemią, seniorzy licznie spotykają się w kolejnych miejscowościach.

Podczas Dni Seniora zebrani bawią się przy muzyce działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy zespołu „Bożenki”. Jedynie w Dobrzyniu seniorom zamiast tej grupy czas umilał zespół „Leśne Echo” z Brzeskiego Centrum Kultury, który zresztą powstał w lubszańskim GOK-u.

W trakcie spotkań na ich uczestników czekają również konkursy, wręczane są też upominki dla najstarszej seniorki i seniora obecnych na sali. Na zebranych czeka również poczęstunek.

Dni Seniora organizuje GOK w Lubszy. W listopadzie odbędą się jeszcze dwa spotkania – w Lubszy i Czepielowicach. Na Dni Seniora zapraszani są wszyscy mieszkańcy gminy Lubsza mający powyżej 65 lat (łącznie ponad 1.200 osób).

326 thoughts on “Dni Seniora trwają w najlepsze

  1. Well done on the article. A bit more in the way of visuals could make a big difference, and you might find useful resources on my website for this purpose.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *