Hej Żłobizna! Kanalizacja gotowa do podłączeń!

Choć kanalizacja sanitarna w nowej części miejscowości Żłobizna została oddana do użytkowania już w 2020 roku, do chwili obecnej wiele budynków wciąż nie włączyło się do nowej sieci.

System zbiorczy (sieć kanalizacji sanitarnej) jest bardzo wygodny dla wpiętych w niego użytkowników. Powierza się sprawę usunięcia nieczystości innemu podmiotowi, który odpowiada za ich transport i utylizację. Znika wiele zmartwień z tym związanych. Nie ma ryzyka, że jakiś organ ochrony środowiska będzie kontrolował czy nasza instalacja spełnia wymogi prawne i czy nie skaża środowiska i nie zatruwa np. wody w studni. Ścieki dopływają na oczyszczalnię i trafiają do rzeki po wszystkich etapach oczyszczania jako praktycznie czysta woda.

Wiadomo, że wiąże się to z mniejszymi opłatami od tych, które ponosi się w przypadku posiadania „szamb”.. Wymóg podłączenia do kanalizacji wynika zresztą z Planu Zagospodarowania Przestrzennego i służby gminne mogą weryfikować czy wszystkie posesje są do niej wpięte, a także sprawdzać co mieszkańcy robią ze ściekami.

Gdy kanalizacja w miejscowości Żłobizna została wykonana, rozpoczęto akcję informacyjną na temat możliwości podłączenia do sieci oraz wymogów formalnych, jakie należy spełnić, by legalnie wpuszczać w nią ścieki. Mając na uwadze liczbę posesji w nowej części Żłobizny i oczekując, że przyłączanie będzie miało natychmiastowy i masowy charakter, postanowiono uprościć formalności, by mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z nowo powstałego dobrodziejstwa.

Szacuje się, że w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji wpięło się ok 65% posesji. Pytanie, co z pozostałymi? Czy korzystają w dalszym ciągu z szamb i przydomowych oczyszczalni? Zasadne są przypuszczenia, że część właścicieli włączyła się bez zgłoszenia tego faktu do PWiK i wpuszcza ścieki nielegalnie. Pobieżna kontrola potwierdziła takie obawy, gdyż namierzono wpięty bezumownie budynek. Wykryty proceder zmusza służby do wzmożenia czynności sprawdzających. Grożą za niego dotkliwe kary.

Warto wspomnieć, że budowa kanalizacji w miejscowości Żłobizna została przygotowana pod względem projektowym przez Gminę Skarbimierz i po uzyskaniu pozwolenia budowlanego scedowana na PWiK w Brzegu, które włączyło ją we współfinansowany z Funduszu Spójności projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”. Inwestycja w Żłobiźnie kosztowała 7 mln zł.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców miejscowości Żłobizna, by przyspieszyć decyzję o włączeniu do kanalizacji. Prosimy pamiętać o formalnościach i informowaniu PWiK. Zrzut ścieków staje się legalny dopiero w momencie zawarcia umowy. Inwestycja została zaplanowana i zrealizowana dla Waszego komfortu, ale finalny krok, jakim jest wpięcie do sieci, leży po Waszej stronie.

314 thoughts on “Hej Żłobizna! Kanalizacja gotowa do podłączeń!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *