Znasz-li ten Brzeg?

To fragment piosenki w wykonaniu Marka Grechuty, do słów Adama Mickiewicza i odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego z pewnością Brzeg znają, o czym mogli się przekonać wszyscy, którzy towarzyszyli 22 października młodym wykonawcom ze szkół podstawowych. Uroki naszego miasta były tematem kilku wystąpień i nadziwić się jury i słuchacze nie mogli, jak wiele jest sposobów na to, aby w sposób krasomówczy opowiedzieć o pięknym i zabytkowym Brzegu.

W kategorii klas IV – VIII zrobił to najlepiej Brajan Grzegorzewski – uczeń klasy IV z PSP Nr 1 w Brzegu, przygotowany przez Annę Nakonieczną i on będzie reprezentował województwo opolskie na konkursie finałowym w Legnicy. Swoim wystąpieniem pt. „Turniej miast”, przekonał słuchaczy, że Brzeg może nawet z Łodzią wygrać rywalizację, jeśli chodzi o zabytki, atrakcje turystyczne, parki czy lokalne ciekawostki.

O Brzegu opowiadali również: Hania Jabłońska (PSP 1), Antosia Kwiatkowska (PSP1) i Aleksander Sachaj (PSP5). Jury zwróciło uwagę na ciekawe wystąpienie opolanina – Antoniego Lisonia, który rozpoczął swoją krasomówczą opowieść odegraniem na trąbce hejnału miasta Opola i Diany Lukach – Ukrainki reprezentującej Zespół Szkolno-Przedszkolny z Szydłowic, która piękną polszczyzną opowiadała o Lwowie.

Największe uznanie jury i zachwyt publiczności zdobyły: Julia Konieczko przygotowana przez Jolantę Wąsik i Jaśmina Kużdżał przygotowana przez Janinę Koronkiewicz. Obydwie „perełki krasomówcze” otrzymały maksymalną liczbę punktów, ale ponieważ są uczennicami klasy trzeciej, ogólnopolski regulamin nie przewiduje ich dalszego awansu.

Od trzech lat czekamy na zmianę regulaminu i dopuszczenie najmłodszych wykonawców do finału ogólnopolskiego tak, jak to było przez ponad 30 lat. Pięcioosobowe jury w składzie: Elżbieta Bendzera, Joanna Bilowicka, Anna Glińska, Sylwia Jamka oraz Lucyna Mystek przyznawało punkty za: zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu, ogólną prezentację tematu, konstrukcję i sugestywność wypowiedzi, jasne i logiczne formułowanie myśli, płynność oraz poprawność wyrażania się, bogactwo języka i jego barwność, dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego oraz kontakt ze słuchaczami.

Jak widać wyzwanie dla uczestników i opiekunów niemałe. Ale organizator konkursu, czyli Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej wie, gdzie aplikować o środki finansowe, aby konkurs miał godną oprawę – honorowy patronat od kilku lat sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Natomiast Prezes Oddziału, Wilhelma Barańska dba o najdrobniejsze szczegóły, dlatego też każdy uczestnik i jego opiekun otrzymują podziękowania, gratulacje i atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek (słodkości i obiad).

Stałym gościem z życzliwym wsparciem jest Lucjusz Bilik – Prezes Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Stało się już tradycją, iż etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbywa się w Klubie Wojskowym I Pułku Saperów kierowanym przez Janinę Koronkiewicz, która swoim autorytetem i doświadczeniem zawsze wspiera zarówno organizatorów, jak i wykonawców.

E. Kużdżał

159 thoughts on “Znasz-li ten Brzeg?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *