Muzeum Piastów Śląskich podpisało umowę z inwestorem zastępczym na pierwszy etap prac przy przebudowie gmachu Gimnazjum Piastowskiego

We wtorek 11 czerwca została podpisana umowa między Muzeum Piastów Śląskich a inwestorem zastępczym, którym jest firma „PM TEAM Tomasz Raszczuk, Projektowanie i nadzory inwestycji” w ramach realizacji zadania „Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowanie terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów – etap I”.

Inwestor zastępczy będzie podejmować wszystkie czynności, do których zobowiązany jest inwestor bezpośredni (jest nim Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu) w ramach określonego procesu budowlanego. Zastępuje więc inwestora bezpośredniego na danym etapie procesu inwestycyjnego.

W tym przypadku działania inwestora zastępczego polegać będą w głównym stopniu na wykonaniu niezbędnego projektu układu wnętrz i remontu dachu oraz na wyłonieniu wykonawcy, który podejmie się zadania wymiany poszycia dachowego gmachu Gimnazjum Piastowskiego. Na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego, projekt oraz wymianę dachu Muzeum ma zabezpieczone środki w wysokości blisko 15 milionów złotych. Wykonanie tego etapu inwestycji planowane jest do końca 2025 roku.

Inwestycja w całości finansowana jest ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *