Kolejna dostawa sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół Budowlanych

W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji…