Do Brzegu

Za nami pierwszy rok działań w ramach zadania pn. DO BRZEGU realizowanego ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025 pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2022-2023) II nabór.

Realizując projekt pokazaliśmy, że Brzeg jest miastem konkurencyjnym kulturowo w stosunku do sąsiednich miast wojewódzkich. Poprzez uczestnictwo w programie i różnorodność form działalności z wykorzystaniem książek i miejscowej kultury, rozbudziliśmy oczekiwania mieszkańców, którzy biorąc udział w organizowanych wydarzeniach, zostali zainspirowani do dalszych działań spełniających ich potrzeby. Przewidziane w ramach projektu szkolenia dotyczące diagnozowania potrzeb mieszkańców, strategii marketingowych i metod współpracy z lokalnym środowiskiem wpłynęły na rozwój kompetencji kulturowych partnerów i bibliotekarzy.

Dwuletni projekt został oparty na diagnozie potrzeb młodzieży z brzeskich szkół podstawowych i średnich oraz harcerzy z Hufca ZHP Brzeg. Wyniki diagnozy pozwoliły nam zaplanować i realizować działania służące społeczności lokalnej, a także optymalnie i efektywnie wykorzystać do tego posiadane zasoby oraz zasoby partnerów przy realizacji kolejnego etapu zadania- opracowaniu procedury konkursowej na działania edukacyjno-animacyjne z inicjatywy lokalnej społeczności w drugim roku realizacji projektu. Potrzeby, możliwości i oczekiwania mieszkańców rozpoznane na podstawie diagnozy omówione zostały podczas wspólnej debaty władz miasta, partnerów, mieszkańców oraz bibliotekarzy miasta i powiatu. Celem debaty było wskazanie miejsca i roli biblioteki w lokalnym środowisku oraz wypracowanie metod współpracy z innymi podmiotami na rzecz integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców.

Zaplanowane w pierwszym roku wydarzenia edukacyjno-animacyjne składały się z czterech wykładów i wędrówek szlakiem zabytkowych willi, pałacyków i kościołów Brzegu, gotyckiego budynku ratusza oraz Zamku Piastów Śląskich. Spotkania przybliżyły historię mieszkańców, związane z nimi legendy, ale także ukazały tajemnice miejsc ich zamieszkania. Zwieńczeniem wędrówek była wycieczka do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, której celem było pokazanie zbiorów będących niegdyś w posiadaniu Brzegu.

W oparciu o wspomniane wyżej działania stworzona została mobilna gra terenowa. W ramach projektu zrealizowano wyjazdy studyjne do bibliotek w Lubaniu, Bolesławcu, Ząbkowicach Śląskich i Tychach oraz dwie konferencje dyrektorów bibliotek powiatu brzeskiego. Kolejnym etapem zadania będzie spotkanie autorskie połączone z wystawą fotografii dokumentującą życie codzienne Brzegu w latach powojennych.

Całkowity koszt zadania: 152 900,00 zł
Dofinansowanie NCK: 137 500,00 zł
Dofinansowanie Gminy Brzeg: 15 400 zł
Czas realizacji: 28 marca 2022 r. -15 listopada 2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu

153 thoughts on “Do Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *