Międzyszkolny Dzień Zadań Interdyscyplinarnych, czyli zadania na miarę szkoły XXI wieku

W tym roku Dzień Zadań Interdyscyplinarnych w brzeskich szkołach podstawowych odbył się już 24 marca. Od dwóch lat każda szkoła organizuje w ciągu tego dnia jedno zadanie interdyscyplinarne dla uczniów. Założenie jest takie, że uczestnicy muszą osiągnąć cel, wykorzystując wiedzę i umiejętności z kilku przedmiotów. Zadanie powinno być dla ucznia ciekawe, mocno osadzone w otaczającej rzeczywistości.

W ramach zadania interdyscyplinarnego uczniowie PSP nr 1 zaangażowali się w działania „Stop marnowaniu żywności”. Do rozwiązania postawionego przed nimi problemu mogli wykorzystać wiedzę, kompetencje i doświadczenie z różnych przedmiotów. Tworzono plakaty, notatki, opowiadania science-fiction, komiksy, potrawy z resztek, ulotki rozpropagowane wśród uczniów, wywiady z mieszkańcami Brzegu oraz prezentację.

Zdobyli wiedzę na temat palącego problemu marnowania żywności oraz poznali sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Natomiast w PSP nr 3 uczniowie zaplanowali zajęcia wspólnie ze swoimi wychowawcami i podjęli różne aktywności, m.in. tworzyli biznesplany i zakładali własne firmy, „wyjeżdżali” do innych państw (Grecja, USA), organizowali bieg dla uczniów, a nawet podróżowali w czasie. Był to dzień pełen radości, ciekawych inspiracji, twórczej współpracy, nowych doświadczeń, a także pysznego jedzenia.

Z kolei działania interdyscyplinarne w PSP nr 5 to aktywizacja wszystkich dzieci i wzmacnianie ich poczucia wartości, poprzez wyrażanie siebie. Klasy I-III podjęły działania łączące sport, twórczość teatralną, twórczość muzyczną i plastyczną z zagadnieniami proekologicznymi. Klasy IV-VIII łączyły kompetencje informatyczne z językowymi – prezentacja multimedialna o patronie, przemówienia krasomówcze o Mikołaju Koperniku, portrety wybitnego astronoma; efekty pracy grup interdyscyplinarnych wzbogaciły szkolne obchody Dnia Patrona i projekt „Mam talent”.

W PSP nr 6 – jako że Dzień Zadań Interdyscyplinarnych wypadał w dniu święta patrona szkoły, tematem przewodnim zajęć nie mógł być nikt inny jak Tadeusz Kościuszko i realizowano go w formie ścieżki międzyprzedmiotowej, np. w ramach lekcji języka polskiego redagowano zaproszenia czy szukano osoby patrona szkoły na kartach „Pana Tadeusza”, na matematyce obliczano, ile więcej i o ile mniej piechoty oraz dział miały siły polskie w bitwie pod Racławicami, a także wyliczano kąty nachylenia dział. W tym dniu dzieci z klas 1-3 wykonywały prace plastyczno-techniczne, poznawały historię i kształtowały postawę patriotyczną.

W PSP nr 8 zadanie dotyczyło mody na przestrzeni wieków. Swoją pracę uczniowie rozpoczęli od zapoznania się z materiałami o rozwoju mody. Zdobytą wiedzę następnie wykorzystali do przygotowania opisu stroju, a finalnym efektem kilkugodzinnej pracy uczniów – po zadaniach matematycznych i językowych – były różnorodne stroje z wybranych epok, które powstały w całości z wykorzystaniem surowców wtórnych.

W każdej szkole uczniowie zdobyli wiele nowych wiadomości, dobrze się przy tym bawiąc i integrując.

W Ósemce zadania interdyscyplinarne odbywają się już cyklicznie raz w miesiącu, są planowane i wpisane na stałe w kalendarz działań szkoły, która 27 marca była organizatorem i gospodarzem międzyszkolnego Dnia Zadań Interdyscyplinarnych w ramach implementacji Szkoły dla Innowatora oraz programu rozwoju oświaty.

Wzięli w nim udział przedstawiciele klas szóstych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 8. Gości przywitała dyrektor PSP nr 8 – Lucyna Bończak, podkreślając ogromne znaczenie interdyscyplinarności i zadań projektowych w nowoczesnej szkole, która ma przygotować uczniów do funkcjonowania w świecie XXI wieku.

Tegoroczny międzyszkolny Dzień Zadań Interdyscyplinarnych nie miał charakteru konkursu i rywalizacji. Wręcz przeciwnie: uczniowie z różnych szkół musieli ze sobą współpracować, aby wykonać postawione przed nimi zadanie. Praca w nowo poznanym zespole to dodatkowa trudność, z którą musiała zmierzyć się przybyła do Ósemki młodzież.

Całość spotkania przygotowali i prowadzili nauczyciele z PSP nr 8 ze Szkoły dla Innowatora – Monika Słupska, Szymon Gancarczyk oraz Kordian Zamojski. Uczniowie zostali przez organizatorów podzieleni na mieszane pięcioosobowe grupy. Każda z nich miała do wykonania to samo zadanie z zakresu historii, języka polskiego, techniki, plastyki i informatyki, ale jak się okazało podczas wykonywania zadania – przydała się królowa nauk – matematyka oraz znajomość proporcji.

Najpierw grupy wykonały ćwiczenia na rozgrzewkę, następnie przypomniane zostały zasady współpracy, które należy przestrzegać, aby podjęta praca przyniosła efekty. Następnie otwarto koperty z tajemniczym zadaniem interdyscyplinarnym: polegało ono na wykonaniu animacji poklatkowej na podstawie legendy o Jerzym II Piaście z wykorzystaniem dostępnych podstawowych materiałów: plasteliny, kartonu, kredek, mazaków, papieru oraz telefonu i odpowiedniej aplikacji. Nauka i zabawa szły ze sobą w parze. Każda grupa podeszła do tematu twórczo, kreatywnie i z wielkim zaangażowaniem. Młodzi ludzie w ciągu dwóch godzin zjednoczyli siły, podzieli się zadaniami, doskonale weszli w rolę strażnika czasu, lidera, sekretarza, plastyka. Maksymalnie wykorzystali swój potencjał, zasoby materiału i czasu. Po zakończeniu pracy nastąpił pokaz prezentacji powstałych animacji poklatkowych, w którym uczestniczył burmistrz, dyrektorzy szkoły oraz opiekunowie uczniów.

Młodzież miała stworzoną przestrzeń do refleksji na temat współpracy i samego zadania. Dzieliła się na forum spostrzeżeniami na temat tego, co im się podobało w zadaniu, co sprawiło trudności i w jaki sposób je pokonywali. Okazało się, że największe kłopoty pojawiły się z zasobami technicznymi w myśl zasady „złośliwość rzeczy martwych”. Nie było jednak sytuacji, której uczniowie by nie podołali.

Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak, podsumowując Dzień Zadań Interdyscyplinarnych, opowiedział zebranym drugą, mniej znaną legendę o brzeskim psie – psie Jana Kubena – autora fresków w kościele pw. Krzyża Świętego. Burmistrz podziękował za zaproszenie i podkreślił ważność umiejętności współpracy i podejmowania ryzyka.

Słodki poczęstunek: pyszne ciasta i wafelki były miłym zakończeniem aktywnego dnia.

Zadania interdyscyplinarne powinny być nieodłącznym elementem procesu kształcenia i na stałe zagościć w repertuarze szkolnych dni. Są wymagające od organizatorów, ale w istotny sposób kształtują kompetencje pracy w grupie i rozwiązywanie problemów. Najczęściej opierają się na metodzie projektu, są mile widziane przez dzieci i młodzież, a przede wszystkim odzwierciedlają rzeczywistość, którą każdy człowiek postrzega holistycznie.

Monika Słupska

160 thoughts on “Międzyszkolny Dzień Zadań Interdyscyplinarnych, czyli zadania na miarę szkoły XXI wieku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *