Technik spedytor z patronatem MON

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu otrzymał zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego przy kierunku technik spedytor.

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla absolwentów klas ósmych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych.

Kandydatów do klasy I technikum spedytora – OPW obowiązuje proces rekrutacji związany z przeprowadzeniem próby sprawności fizycznej, która odbędzie się 22 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 w ZSB w Brzegu.

Termin uzupełniający 2 lipca 2023 r. godz.9:00 – wyłącznie dla tych kandydatów, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie z przyczyn usprawiedliwionych.

Szczegóły na stronie www.zsbbrzeg.pl.

OPW to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zajęcia ogólnokształcące w oddziale przygotowania wojskowego przygotowują ucznia do egzaminu maturalnego i zawodowego, natomiast zajęcia realizowane w ramach programu OPW przygotowują do podjęcia służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej).

Szkolenia wojskowe, które przechodzić będą uczniowie w trakcie nauki, będą zbliżone do tych, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Same zajęcia prowadzić będą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z jednostkami: I Brzeskim Pułkiem Saperów, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Brzegu, X Opolską Brygadą Logistyczną, Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Przyszli uczniowie (nabór do klasy technikum spedytora trwa do 19 czerwca) w trakcie nauki zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Same szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego odbywać się będą w formie zajęć teoretycznych (53 godziny)
i praktycznych (co najmniej 177 godzin) w ciągu całego cyklu nauczania. W V klasie technikum program przewiduje zajęcia praktyczne realizowane w trakcie obozu szkoleniowego.

Odział Przygotowania Wojskowego to nie tylko zdobycie wysokiej sprawności fizycznej, którą młodzież może osiągnąć poprzez regularny trening, ale przede wszystkim umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Przejdą ceremoniał wojskowy, podstawy wychowania wojskowego i wiele innych niezbędnych umiejętności potrzebnych w służbie w wojsku.

Dzięki dotacjom z MON uczniowie otrzymają bezpłatnie umundurowanie, mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz będą uprawnienie do odbycia skróconej służby przygotowawczej i wiele innych profitów.

Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę, czyli Powiatu Brzeskiego i stanowi maksymalnie 80% pakietu ubiorczego i wyposażenia.

ZSB w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *