Prawie milion złotych na odbudowę zabytków w Brzegu

Ogłoszono wyniki I etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Brzeg otrzyma 976 993,15 zł na ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego. Renowacji zostaną poddane trzy obiekty zabytkowe. Przyczyni się to do poprawy ich stanu i uchroni przed niszczeniem.

Ratunkowe prace konserwatorskie elewacji zakrystii i nawy bocznej południowej kościoła p.w. św. Mikołaja w Brzegu – etap X (147 000,00 zł), remont konserwatorski elewacji Kaplicy p.w. św. Jadwigi w Brzegu – etap II (339 993,15 zł) oraz remont konserwatorski górnej części południowo-wschodniej wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu – etap II (490 000,00 zł) to nazwy zadań, na które Gmina Brzeg otrzymała środki z Programu Odbudowy Zabytków. Poseł Katarzyna Czochara spotkała się z Jerzym Wrębiakiem – Burmistrzem Brzegu, aby osobiście przekazać te dobre wieści. W rozmowie uczestniczyli także Radni Miejscy – Janusz Żebrowski, Kazimierz Kozłowski oraz Andrzej Witkowski.

Przedmiotowy program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów, zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Środki mogą być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

UM w Brzegu

2 thoughts on “Prawie milion złotych na odbudowę zabytków w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *