Odział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Budowlanych

Mundur „Budowlance” towarzyszył od 17 lat, ale to właśnie wczoraj (4 września), przy okazji inauguracji roku szkolnego, w Zespole Szkół Budowlanych utworzono Odział Przygotowania Wojskowego – rodzaj klasy mundurowej, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Porozumienia w zakresie współpracy podczas realizacji szkoleń wojskowych podpisali Dowódca 1 Brzeskiego Pułku Saperów, płk Grzegorz Oskroba oraz Dyrektor ZSB, Renata Jabłońska-Denes.
W tym szczególnie uroczystym dniu, rozpoczęcia roku szklonego, udział wzięli m.in. Wiceminister Obrony Narodowej – Marcin Ociepa, Wicewojewoda Opolski – Tomasz Witkowski, w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO – Monika Jurek, Starosta Powiatu Brzeskiego – Jacek Monkiewicz, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego – Ewa Smolińska, przedstawiciele służb mundurowych, zaproszeni goście, kadra nauczycielska i uczniowie.

Warto dodać, że jest to propozycja dla tych uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych. Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Starostwo Powiatowe w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *