Szpital, ZSS, domy dziecka i przejścia dla pieszych – pracowity koniec roku w powiecie. Rozmowa ze starostą Jackiem Monkiewiczem

Panie Starosto, jest jeszcze trochę za wcześnie na podsumowanie kadencji, ale z pewnością naszych czytelników interesują bieżące inwestycje realizowane przez Powiat Brzeski. Na tej ostatniej prostej sporo się dzieje. Na samej ulicy Mossora prowadzone są obecnie dwa duże zadania – modernizacja ZOL-u i Zespołu Szkół Specjalnych. Jak przebiegają te prace?

Jeśli chodzi o modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Brzeskim Centrum Medycznym, to jesteśmy już na końcowym etapie tej inwestycji. Pierwotnie mieliśmy ją zakończyć początkiem października. Przy okazji ZOL-u robimy jednak również dodatkowy wjazd dla karetek od strony ulicy Łokietka i musimy jeszcze poczekać na uzgodnienia z Tauronem, aby przenieść latarnię uliczną, która koliduje z nową drogą. Nieco przedłużyły się również prace w samym obiekcie.

ZOL przeszedł kompleksową modernizację. To nie tylko termomodernizacja, która ma poprawić efektywność energetyczną i umożliwić uzyskanie energii z fotowoltaiki, ale również pełna modernizacja w samym obiekcie, w tym również budowa windy, która w budynku przeznaczonym do takich celów, jest po prostu konieczna.

Stary gmach ZOL-u był już bardzo nadgryziony zębem czasu. Cieszymy się, że lada moment będziemy mogli naszym pacjentom zagwarantować znacznie wyższy standard. Inwestycja powinna być gotowa do końca listopada. Koszt to ponad 9 milionów zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego i Polskiego Ładu, a około 50% to wkład z budżetu powiatu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy powiatowym szpitalu.

Warto chyba dodać, że nazwy tych inwestycji bywają mylące. Mówimy cały czas o modernizacji, ale w przypadku ZOL-u to jest właściwie nowy budynek, bo po tym starym, zniszczonym gmachu praktycznie nie ma śladu.

Tak, bo w zasadzie z wyjątkiem fundamentów i ścian wszystko zostało odnowione, łącznie z przebudową klatek schodowych, które były bardzo niefunkcjonalne. Teraz wszystko wygląda już tak, jak powinno wyglądać w tego typu obiektach w XXI wieku.

Ale to nie wszystko, bo tuż obok, również na ulicy Mossora, rozpoczynamy gruntowną modernizację kolejnego obiektu powiatowego, czyli Zespołu Szkół Specjalnych. Z zewnątrz ten budynek wygląda dobrze, bo termomodernizacja została zrealizowana w poprzedniej kadencji. Niestety wewnątrz, obiekt dedykowany właściwie dzieciom z niepełnosprawnościami, kompletnie nie był przystosowany do ich potrzeb. W ramach tej inwestycji wykonanych zostanie szereg prac technicznych – wymiana wszystkich instalacji, wentylacja, dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Oprócz tego, co najważniejsze, powstanie nowa winda i zostaną zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne, które obecnie są właściwie na każdym kroku – mowa choćby o progach w klasach, niedostosowanych toaletach itp. W ramach tej inwestycji zostanie też zagospodarowany teren wokół szkoły. Powstaną nowe dojścia do budynku i plac zabaw.

Umowa została podpisana we wrześniu i obecnie jesteśmy na etapie prac rozbiórkowych. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć to zadanie w przyszłym roku, przed zakończeniem wakacji, aby od nowego roku szkolnego dzieci mogły już uczyć się w wyremontowanym obiekcie.

Koszt tego zadania to prawie 8 milionów złotych, też z udziałem środków zewnętrznych w ramach Polskiego Ładu.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu

Wróćmy jeszcze na chwilę do Brzeskiego Centrum Medycznego. Nie jest żadną tajemnicą, że to właściwie worek bez dnia, bo we wszystkich powiatowych szpitalach zawsze jest cała lista zadań, które należałoby przeprowadzić. Niedawno udało się odświeżyć Szpitalny Odział Ratunkowy, ale wiem, że to nie koniec inwestycji w SOR.

Rzeczywiście sporo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udało już się zrobić, ale teraz jest szansa na jego gruntowną modernizację i doposażenie. Na ten cel szpital pozyskał nieco ponad 10 milionów zł. Jesteśmy obecnie w przededniu podpisania umowy o dofinansowanie.

W przyszłym roku będziemy chcieli również zrealizować zadanie mające na celu zagospodarowanie terenu wokół szpitala. Udało się już uzyskać dofinansowanie w wysokości prawie 10 milionów zł. System dróg i parkingów przy powiatowej lecznicy jest obecnie w bardzo złym stanie. Chcemy to wszystko uporządkować i ułatwić pacjentom oraz odwiedzającym komfortowy dojazd i dojście do szpitala.

Brzeskie Centrum Medyczne. Po prawej stronie widoczny Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

Czy przy tej okazji zostaną wykonane również prace mające na celu odświeżenie terenów zielonych wokół szpitala? Jestem przekonany, że dla wielu osób jest to bardzo istotna sprawa. Miejsca parkingowe są oczywiście ważne, ale pacjenci z pewnością woleliby z okien zobaczyć drzewa i krzewy niż beton.

Zdecydowanie tak. W ramach tego zadania powstanie nie tylko infrastruktura komunikacyjna, ale również elementy małej architektury. Teren zielony wokół szpitala przez lata podupadał i teraz chcemy to zmienić. Celem jest stworzenie przestrzeni, w której pacjenci i odwiedzający będą mogli spokojnie spędzić czas.

Opuszczamy w takim razie ulicę Mossora i przenosimy się na Poprzeczną, bo tutaj również lada moment ruszy duża inwestycja. Powiat zdecydował się bowiem na wybudowanie trzech nowych domów dziecka.

Jest to przedsięwzięcie, które zostało wymuszone przez zmianę przepisów. Dzisiejszy dom dziecka przy ulicy Poprzecznej działa jeszcze na starych zasadach, ale od dwóch lat w tego typu placówkach powinno przebywać do 14 dzieci.

Nie było szans na to, żeby ten obiekt technicznie dostosować do obecnych wymogów. Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę trzech zupełnie nowych placówek, dla 14 dzieci każda. Jesteśmy obecnie na końcowym etapie projektowania, bo jest to działanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Do końca przyszłego roku powstaną zatem trzy budynki – nowoczesne, funkcjonalne, oddalone od dość ruchliwej ulicy, z dużym terenem zielonym i nowym placem zabaw. Chodzi też o to, żeby zagwarantować dzieciom warunki jak najbardziej zbliżone do tych domowych. Koszt tej inwestycji to nieco ponad 12 milionów zł z udziałem środków zewnętrznych w ramach Polskiego Ładu.

Dom Dziecka przy ul. Poprzecznej w Brzegu.

W Brzegu powstaną zatem nowe domy dziecka w pełni dostosowane do obecnych wymogów i standardów, a co z już działającymi placówkami?

Na bardzo zaawansowanym etapie jest modernizacja domu dziecka w Skorogoszczy. Planujemy zakończyć to zadanie w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Tutaj ma właściwie miejsce modernizacja dwóch placówek, bo ten obiekt udało się nam dostosować do przepisów, o których wcześniej wspominałem. W Skorogoszczy są teraz w jednym budynku dwie odrębne placówki dla 14 dzieci każda.

Prace polegają m.in. na wymianie dachu wraz z dociepleniem, wykonaniu elewacji, remoncie łazienek, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie instalacji oraz zagospodarowaniu terenu na zewnątrz wraz z rozbudową placu zabaw. Wartość zadania to ponad 2 miliony zł z udziałem środków zewnętrznych z Polskiego Ładu.

Zbliża się powoli zima, dzień robi się coraz krótszy, a co za tym idzie, rośnie ryzyko kolizji i wypadków z udziałem pieszych. Jeżdżąc po Brzegu i innych miejscowościach można natknąć się na wiele przejść dla pieszych, które nie są w ogóle oświetlone. W takich miejscach naprawdę nietrudno o wypadek. Czy władze powiatu mają jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?

Wszystkie nowe inwestycje drogowe są już realizowane z uwzględnieniem doświetlonych przejść dla pieszych. Staramy się zatem dbać o bezpieczeństwo tzw. niechronionych użytkowników ruchu drogowego, dlatego w najbliższym czasie przeprowadzimy trzy zadania.

Pierwsze zrealizowane zostanie w Brzegu przy ul. Łokietka, obok jednego z dyskontów. W ramach tego zadania doświetlone zostanie przejście dla pieszych, powstanie również tzw. azyl, czyli wysepka na środku drogi, zmodernizowane zostaną też ciągi piesze po obu stronach. Drugim miejscem jest ul. Piastowska, pomiędzy rondem a światłami na skrzyżowaniu z ul. Łokietka. Na tym odcinku powstaną dwa bezpieczne przejścia dla pieszych. W ramach tego zadania poprawimy również nawierzchnię na ulicy Piastowskiej, która jest obecnie w bardzo złym stanie.

Trzecie zadanie poprawiające bezpieczeństwo pieszych zostanie zrealizowane w Stroszowicach w gminie Lewin Brzeski. Tam też będzie doświetlone przejście i zostanie rozbudowana część infrastruktury pieszej.

Łączny koszt tych inwestycji to ponad 1 700 000 zł i realizować je będziemy ze wsparciem z Funduszu Rozwoju Dróg. Ogłosiliśmy już przetarg. Prace rozpoczniemy jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na połowę 2024 roku.

W miarę naszych możliwości finansowych będziemy też starali się poprawiać bezpieczeństwo pieszych na wszystkich naszych drogach.

Jedno z bezpiecznych przejść dla pieszych stworzonych przez Powiat Brzeski.

Tych dróg, którymi zarządza powiat, jest ponad 300 km. Czy obecnie prowadzone są jakieś inwestycje w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej?

Lada moment zakończymy kapitalny remont drogi z Jędrzejowa do Starowic. W ramach tego zadania modernizujemy ponad dwukilometrowy odcinek – powstaje nowa nawierzchnia i zatoka autobusowa, poprawiamy również pobocza. Zadanie realizujemy przy wsparciu z Funduszu Rozwoju Dróg. Do inwestycji dokłada się również Gmina Grodków oraz prywatny inwestor, co nie zdarza się często.

Koszt inwestycji to ponad 1 300 000 zł. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.

Spotkanie organizacyjne dotyczące remontu drogi z Jędrzejowa do Starowic.

Na koniec porozmawiajmy o planach na przyszłość. Gdyby udało się w kolejnych latach sięgnąć po jakieś duże środki, to jakie inwestycje powinny być Pana zdaniem zrealizowane w pierwszej kolejności?

Planów jest dużo, ale wszystko wymaga dużych nakładów finansowych. Na pewno chcielibyśmy modernizować drogi powiatowe i poprawić infrastrukturę naszych obiektów, szczególnie tych oświatowych. Najważniejszym zadaniem na przyszłość jest jednak rozbudowa szpitala. Chcielibyśmy przenieść na ulicę Mossora oddziały działające obecnie w budynku przy ulicy Nysańskiej.

Obiekt, w którym teraz się znajdują, jest w beznadziejnym stanie, ponadto jest niefunkcjonalny, niedostosowany do potrzeb pacjentów i w dodatku chroniony pod względem konserwatorskim, więc jakikolwiek remont będzie generował znacznie większe koszty niż ma to miejsce normalnie.

Być może trzeba będzie w tym celu wybudować łącznik z ZOL-em albo zupełnie nowy budynek, a to oczywiście jest bardzo duży koszt. Nie zmienia to jednak faktu, że taka inwestycja jest niezbędna. Przy Nysańskiej mieszczą się m.in. oddziały rehabilitacji, klinika budzik – nasze perełki, z których jesteśmy bardzo dumni. Chcemy stworzyć pracującym tam ludziom oraz pacjentom znacznie lepsze warunki. Na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby znaleźć środki na tę inwestycję.

Życzę zatem, aby udało się zrealizować te plany i dziękuję za rozmowę

Dziękuję również

9 thoughts on “Szpital, ZSS, domy dziecka i przejścia dla pieszych – pracowity koniec roku w powiecie. Rozmowa ze starostą Jackiem Monkiewiczem

  1. Желание развивать свой маленький бизнес подтолкнуло меня к поиску дополнительных средств. Большинство известных МФО предлагали невыгодные условия, но я нашел решение на Credit-Info24. Среди малоизвестных займов онлайн на карту я обнаружил предложения с приемлемыми процентами и гибким графиком погашения, что стало настоящей находкой. Это помогло мне вложиться в свое дело и дать ему второе дыхание.

  2. Ваши финансовые трудности могут быть решены в один клик! Не верите? Попробуйте сервис займы онлайн на карту без отказа 2023 — это ваш шанс получить деньги мгновенно, не вставая с дивана. Забудьте о беготне по офисам и очередях. Наши займы доступны 24/7, а процедура одобрения занимает минимум времени. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов уже сегодня!

  3. Идеальный дом с идеальным ремонтом от «СК Сити Строй”

    От новой кухни до перепланировки гостиной — любой ремонт требует внимания к мелочам и профессионализма. ООО «СК СИТИ СТРОЙ» предлагает ремонт под ключ, который превзойдет все ваши ожидания. Наши специалисты работают с полной отдачей, чтобы каждый сантиметр вашего дома отражал вашу индивидуальность и желания.

    На remont-siti.ru вы найдете все необходимое для начала ремонта: от идей дизайна до консультаций наших экспертов. Мы гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам эксклюзивные решения, сочетая в себе функциональность и эстетику. Запланируйте встречу в нашем офисе по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, к. 27, оф. 6, и вместе мы сделаем вашу квартиру неповторимой.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *