Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…

Przysięga wojskowa to akt lojalności wobec Ojczyzny oraz jedna z najważniejszych chwil w życiu każdego żołnierza. 28 października 2023 roku na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu żołnierze 1. Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej. W tym uroczystym wydarzeniu wziął udział Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem, a po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, żołnierze służby przygotowawczej, odbywający szkolenie podstawowe w naszej jednostce wypowiedzieli słowa przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej…”. Świadkami tej uroczystości byli również Tomasz Witkowski – wicewojewoda opolski, płk Grzegorz Oskroba – Dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów, rodziny żołnierzy, kadra saperska i mieszkańcy Brzegu.

UM w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *