Zamkowy Turniej Poetycki im. Janusza Wójcika

3 listopada Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu zorganizował kolejną edycję Zamkowego Turnieju Poetyckiego im. Janusza Wójcika – inicjatora Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich, poety, społecznika, polityka.

Wspomnieniami o zmarłym ponad trzy lata temu wybitnym brzeżaninie podzielili się Monika Jurek – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, Jacek Monkiewicz – Starosta Powiatu Brzeskiego oraz Renata Listowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzegu.

Zamkowy Turniej Poetycki uroczyście otworzyła Wioletta Frankiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, która wyraziła satysfakcję z obecności licznie zgromadzonych młodych ludzi, odkrywających przed innymi bogactwo swojego wewnętrznego świata, w szlachetnej formie dostarczając nam pięknej uczty duchowej.

Młodzi poeci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa opolskiego zaprezentowali własne utwory liryczne, odwołujące się w tym roku do afirmacji życia, umiejętności dzielenia się z innymi radością istnienia, tworzenia tego, co uzdrawia naszą duszę.

Autorzy poprzez swoją twórczość dzielili się postrzeganiem pozytywnych aspektów rzeczywistości, zarażając nas własnymi pasjami i fascynując dojrzałą i celną interpretacją otaczającej nas codzienności.
Joanna Gala-Wójcik, prywatnie żona śp. Janusza Wójcika, a zawodowo nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu, podkreśliła w wywiadzie dla TVP Opole i Radia Opole, że podejmując się organizacji tej uroczystości o charakterze kulturalnym, chciała spełnić pragnienie swojego męża, którego celem przez całe życie było dążenie do popularyzowania wartości żywego słowa oraz wysokiej kultury wśród młodzieży. Janusz Wójcik wierzył, że świat poezji potrafi przenosić nas w inny wymiar humanizmu. Stajemy się dzięki temu bardziej empatyczni, tolerancyjni, mimo różnic w poglądach. Ponadto uważał, że w ten sposób lepiej zrozumiemy potrzeby drugiego człowieka i bardziej będziemy go szanować.

Jury składające się z uznanych poetów i ekspertów w dziedzinie literatury m.in. Marii Kowalczyk – polonistki, Małgorzaty Sobolewskiej – poetki, animatora kultury, dziennikarki oraz Elżbiety Ochmańskiej-Jurkowskiej – Kierownika Biura Oświaty Miasta Brzeg wyłoniło laureatów Zamkowego Turnieju Poetyckiego w kategorii szkół podstawowych oraz w kategorii szkół ponadpodstawowych. Nagrodzeni w tym roku w kategorii szkół podstawowych to: I miejsce Pola Kulczycka ze PSP im. Jana Pawła II z Wołczyna, II miejsce Wiktoria Gajak z PSP nr 6 w Brzegu, III miejsce Nina Owczar z PSP nr 6 w Brzegu. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Walenczak z PSP nr 1 w Brzegu oraz Piotr Zamojski z PSP nr 8 w Brzegu. Kunsztem poetyckim oraz niezwykłą wrażliwością odznaczyli się nagrodzeni poeci szkół ponadpodstawowych. I miejsce zdobyła Zuzanna Mika z I LO w Brzegu, II miejsce Daria Świstak z ZSE w Brzegu, III miejsce Anna Gąsior z ZSZ nr 1 w Brzegu.

Wyróżnienia otrzymali: Amelia Bonar z I LO w Brzegu, Julia Bolak oraz Paweł Pekar z II LO w Brzegu.
W konkursie przyznano również nagrody specjalne ufundowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Wsparcia Stobrawski Zielony Szlak, które otrzymali: Zuzanna Mika z I LO w Brzegu, Jessica Lachowicz z PSP nr 1 w Brzegu oraz Martyna Helik z ZSZ nr 1 w Brzegu.

Znakomity scenariusz oraz część artystyczną imprezy przygotowała nauczyciel-bibliotekarz oraz animatorka kultury w jednej osobie Dorota Witoszyńska, pod egidą której prowadzący Jakub Wasilewski oraz Dariusz Marszałek wykazali się profesjonalnie przygotowaną konferansjerką.

Do sprawnej ekipy przygotowującej Zamkowy Turniej Poetycki należeli również Małgorzata Guziak-Brodzińska, która m.in. czuwała nad przygotowaniem naszej młodzieży do konkursu, Adam Oleszko – nauczyciel i mistrz fotografowania, który m.in. zatroszczył się o uwiecznienie naszego wydarzenia kulturalnego oraz Aneta Wróbel – Kierownik Kształcenia Praktycznego, która wraz z uczniami klasy 3g szkoły branżowej w zawodzie kucharz zadbała o potrzeby kulinarne uczestników Turnieju Poetyckiego i uraczyła nas przepysznymi wypiekami, wykonanymi przez naszych uczniów.

Imprezę uświetnił charyzmatyczny występ wokalny Damiana Lisa, który sięgał w swoich aranżacjach do legendarnych twórców takich jak Michał Bajor, Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski
Słowa wdzięczności należą się również naszym sponsorom. Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – reprezentowany przez Monikę Jurek – Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, Starostę Powiatu Brzeskiego – Jacka Monkiewicza, Urząd Miasta Brzeg – reprezentowany przez Burmistrza Jerzego Wrębiaka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, reprezentowane przez Radną Miasta Brzeg Jadwigę Kulczycką, Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu reprezentowaną przez Kanclerza Stanisława Widockiego, Grupę Azoty Sp. z o.o., w osobie Członka Zarządu Mieczysława Niedźwiedzia, Brzeskie Centrum Kultury – reprezentowane przez Dyrektora Jacka Ochmańskiego, Związek Zawodowy „Solidarność” – w osobie Aliny Baczyńskiej- Chęcińskiej oraz Shedan Bar w osobie Roberta Hałas.

Swoją obecnością, oprócz wyżej wymienionych gości, zaszczycili nas Ewa Smolińska – Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Arletta Kostrzewa – Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego, Dariusz Socha – Radny Miasta Brzeg.

Patronat medialny nad naszą imprezą objęli TVP Opole oraz Radio Opole.

ZSZ nr 1 w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *