Patriotycznie w ZSB w Brzegu w przededniu Narodowego Święta Niepodległości

W Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu uczniowie spotkali się w piątek (10 listopada) na szkolnej uroczystości z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości.

To niezwykła lekcja historii, ale także manifestacji miłości do Ojczyzny, manifestacji pamięci o tym, co było, a o czym należy pamiętać. To oddanie szacunku tym, którzy walczyli o naszą wolność.

W tym niezwykłym dniu nie zabrakło wśród społeczności szkolnej gości, na czele z Wicestarostą Ewą Smolińską oraz szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Brzegu – ppłk Andrzejem Mudrakiem, Dowódcą 171 Batalionu Lekkiej Piechoty w Brzegu – ppłk Wojciechem Świerczem, a także z majorem Jakubem Kłeczkiem z 1 Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki.

Uroczystość rozpoczęła się od Mazura Dąbrowskiego, w wykonaniu szkolnego chóru, w którego skład weszli uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego – klasa 1 TSW oraz klasa 2 TSP (mundurowa) i dzieci z klasy II B z zaprzyjaźnionej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu.

– Hymn narodowy, zawsze, gdy śpiewam, czuję dumę i zaszczyt z bycia Polką – mówiła jedna z uczennic klasy 2 TSP.

Katechizm polskiego dziecka – Władysława Bełzy, w wykonaniu młodszych kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu, wzruszył każdego obecnego na uroczystości.

W Narodzie siła! Słowa te mają ogromną głębię – skłaniają do myślenia o wielkich postaciach historycznych, które walczyły o niepodległą Polskę, ale także w odniesieniu do nas – bo poprzez postawę i działanie nie zapominamy!

Nie zapominamy, przypominamy recytując i śpiewając, tak jak żołnierze podczas I wojny światowej: „My Pierwsza Brygada”, a następnie Blanka Kłembicka z kl. 1 C w przepięknym wykonaniu pieśni: „Rozkwitały pąki białych róż”, która wpisuje się w nurt twórczości legionowej.

A na zakończenie wspólne śpiewanie „Roty” autorstwa Marii Konopnickiej. Wzniosłe wykonanie „Roty” przez szkolny chór spowodowało, że wszyscy powstali i w wielkim, prawdziwym skupieniu (wielu ze łzami w oczach) odśpiewali ten hymn polskości. Była to chwila, w której każdy dał wyraz swojego patriotyzmu – miłości do Ojczyzny.

Naszym zadaniem jest przypominanie o trudnych czasach, kiedy Polska jako kraj nie istniała na mapie Europy i uświadamianie, że mamy to szczęście dorastać i żyć w wolnym kraju. Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi. Bo „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” (Marszałek Józef Piłsudski), a „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać i tworzyć” (Jan Paweł II).
Każdego dnia budujmy dobre imię naszej Ojczyzny, którą jest Polska.

Uroczystość przygotowały: Marta Rabenda, Agata Scąber, Agnieszka Pietraszek i Monika Wojciechowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *