Trzy nagrody dla Brzegu w Rankingu Gmin Województwa Opolskiego

Gmina Brzeg została doceniona za swój dotychczasowy, zrównoważony rozwój i może pochwalić się tytułem „Lidera Województwa”! Te satysfakcjonujące wyniki zostały ogłoszone 10 stycznia podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród w ramach Rankingu Gmin Województwa Opolskiego. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu odebrał z rąk przedstawicieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej aż 3 nagrody.

– Obiektywne wskaźniki pokazują, jak wiele dobrego udało się zrobić dla naszego miasta i myślę, że mieszkańcy widzą to gołym okiem. Ostatnie lata to wiele dobrych i ważnych inwestycji, które zwiększyły komfort życia brzeżan i pozwoliły na rozwój miasta. Jestem bardzo wdzięczny moim współpracownikom, dzięki którym udało się tak wiele osiągnąć. Dziękuję za docenienie! – mówił Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

Ranking gmin powstał na podstawie szesnastu wskaźników i opierał się o różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Uwzględniono m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, wydatki inwestycyjne, finansowanie oświaty, wydatki na kulturę czy przyrost naturalny.

Brzeg został ogłoszony Liderem Województwa, ale równolegle obronił też tytuł Lidera w Powiecie. Jest również na pierwszym miejscu w zestawieniu pod hasłem „Zmiany”.

Celem Rankingu Gmin Województwa Opolskiego, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

Przeprowadzane analizy statystyczne mogą stać się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

UM w Brzegu

3 thoughts on “Trzy nagrody dla Brzegu w Rankingu Gmin Województwa Opolskiego

  1. You appear to be able to read my thoughts. It’s as though you authored the book on this subject or something. You seem to know so much about it. I think a few graphics could help to emphasise the point a little bit more, but other than that, this is a terrific blog, and I will surely be back.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *