Uzupełniające wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że od dnia 1 lutego 2024 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach wyborów uzupełniających, w związku z powstaniem trzech wakatów.

W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność na terenie powiatu brzeskiego.

Każda organizacja ma prawo do głosowania na jednego, dwóch lub wszystkich trzech kandydatów. Głosowanie odbywa się w oparciu o kartę do głosowania. Karty należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, bądź systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2024 r.

Lista kandydatów oraz karta do głosowania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu TUTAJ.

One thought on “Uzupełniające wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *