Gmina Grodków niczym plac budowy

Mimo trwających wakacji na terenie gminy Grodków prowadzonych jest wiele inwestycji, a wykonawcy sumiennie realizują podpisane umowy.

Z tego stanu rzeczy z pewnością cieszą się nie tylko mieszkańcy Grodkowa, ale również mniejszych miejscowości, takich jak Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów czy Jędrzejów.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej aktualnie realizowanym zadaniom:

1. „Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wykonawca całkowicie przebudowuje ten odcinek drogi). Planowany koszt zadania – 2.470 251,97 zł, z tego dofinansowanie – 1 482 151,18 zł.

2. „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów” – zadanie dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Umowna kwota dofinansowania z EFROW: 1.856.911,00 zł. Kosztorysowa wartość całego zadania 2.977.650,00 zł.

3. „Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne w Grodkowie” – projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość projektu: 2.540.158,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1.500.000,00 zł.

4. „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej na terenie Gminy Grodków – rewitalizacja obiektów sportowych: kompleks lekkoatletyczny, Otwarta Strefa Aktywności i boisko przy PSP nr 1 w Grodkowie” w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 1 912 124,03 zł. Dofinansowanie EFRR: 699 905,08 zł (38% wydatków kwalifikowanych).

5. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie”. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania: 5.753.099,30 zł. Dofinansowanie: 4.500.000,00 zł

Warto dodać, że to wciąż nie wszystkie zadania realizowane przez Gminę Grodków. Kilka mniejszych jest również w trakcie realizacji, a kolejne czekają na dokumentację, rozstrzygnięcie przetargu lub podpisanie umowy.

332 thoughts on “Gmina Grodków niczym plac budowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *