Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Brzegu

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętego Mikołaja, apel z udziałem kompani reprezentacyjnych 1. Brzeskiego Pułku Saperów oraz część artystyczna w Brzeskim Centrum Kultury. Tak w Brzegu świętowano 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W obchodach wzięli udział Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski, zastępca dowódcy 1 Pułku Saperów w Brzegu ppłk. Krzysztof Jaroszek oraz goście z partnerskich miast – Goslar i Beroun.

Konstytucja, uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Regulowała system prawny państwa, na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy. Brzeskie obchody rozpoczęto od mszy świętej z ceremoniałem wojskowym. Po uroczystościach religijnych, na Placu Polonii Amerykańskiej miał miejsce Apel Wojskowy, podczas którego biało-czerwona flaga została podniesiona na maszt i odegrany został hymn państwowy.

Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, w okolicznościowym przemówieniu podkreślał znaczenie trzeciomajowej Konstytucji dla dziejów Polski oraz dla budowania postaw patriotycznych i narodowych. Przesłanie Konstytucji 3 Maja, obok dumy i wdzięczności, zawiera też obowiązek pilnowania wolności. Należy pamiętać, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Musimy troszczyć się o tę wolność – mówił.

Po uroczystościach na Placu Polonii Amerykańskiej, zebrani udali się do Brzeskiego Centrum Kultury, gdzie przygotowana została część artystyczna. Następnie Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak zaprosił wszystkich gości na poczęstunek do foyer. W obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja wzięli udział goście specjalni z niemieckiego Goslar oraz czeskiego Beroun. Przyjaciele z miast partnerskich spędzili w Brzegu trzy dni.

UM w Brzegu

156 thoughts on “Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *