Muzeum Piastów Śląskich rozpoczęło współpracę z Powiatem Strzelińskim

Dzisiaj w naszych zamkowych salach miało miejsce miłe wydarzenie. Otóż poprzez podpisanie porozumienia, oficjalnie rozpoczęliśmy współpracę z Powiatem Strzelińskim, a konkretnie w sprawie Domu Książąt Brzeskich. Jest to pochodząca z XVI wieku rezydencja, o której rewitalizację zamierza zadbać jej właściciel, czyli samorząd powiatowy. Dwór znajduje się w samym centrum Strzelina, obok rynku miejskiego.

Współpraca będzie polegała na wsparciu merytorycznym działań podejmowanych przez Powiat Strzeliński, a w szczególności pomocy przy opracowywaniu części historycznych projektów, prowadzeniu wykładów dla mieszkańców powiatu (głównie chodzi o młodzież) popularyzujących dzieje książąt piastowskich. W przyszłości natomiast – pomocy w urządzeniu wystaw w zabytku.

Ze strony powiatu porozumienie podpisali: Pani Anna Horydyska, Starosta Powiatu Strzelińskiego oraz Pan Marek Mierzwiński, Członek Zarządu Powiatu. Obecni byli także Państwo: dr inżynier architekt Maciej Małachowicz z Politechniki Wrocławskiej (projektant rewitalizacji obiektu), Artur Gulczyński, Członek Zarządu Powiatu Strzelińskiego, Agnieszka Rogalska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Strzelinie, kustosz Anna Techmańska, Zastępca Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

458 thoughts on “Muzeum Piastów Śląskich rozpoczęło współpracę z Powiatem Strzelińskim

  1. BalMorex Pro is an exceptional solution for individuals who suffer from chronic joint pain and muscle aches. With its 27-in-1 formula comprised entirely of potent and natural ingredients, it provides unparalleled support for the health of your joints, back, and muscles. https://balmorex-try.com/

  2. Gut Vita™ is a daily supplement that helps consumers to improve the balance in their gut microbiome, which supports the health of their immune system. It supports healthy digestion, even for consumers who have maintained an unhealthy diet for a long time. https://gutvita-us.com/

  3. Neuro-Thrive is a brain health supplement that claims to promote good memory and thinking skills and better quality sleep. This nootropic supplement achieves its cause with its potent blend of natural compounds and extracts that are proven to be effective in sharpening mental acuity. https://neurothrive-web.com/

  4. Unlock the incredible potential of Puravive! Supercharge your metabolism and incinerate calories like never before with our unique fusion of 8 exotic components. Bid farewell to those stubborn pounds and welcome a reinvigorated metabolism and boundless vitality. Grab your bottle today and seize this golden opportunity! https://puravive-web.com/

  5. Cerebrozen is an excellent liquid ear health supplement purported to relieve tinnitus and improve mental sharpness, among other benefits. The Cerebrozen supplement is made from a combination of natural ingredients, and customers say they have seen results in their hearing, focus, and memory after taking one or two droppers of the liquid solution daily for a week. https://cerebrozen-try.com/

  6. Keravita Pro™ is a dietary supplement created by Benjamin Jones that effectively addresses nail fungus and hair loss, promoting the growth of healthier and thicker nails and hair. The formula is designed to target the underlying causes of these health issues and provide comprehensive treatment. https://keravitapro-web.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *