Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu od wielu lat jest wiodąca placówką w zakresie wychowania komunikacyjnego na terenie województwa opolskiego. W ubiegłym roku pozyskaliśmy „miasteczko ruchu drogowego” i rowerowy tor przeszkód, dzięki czemu uczymy bezpiecznego korzystania z dróg pieszo i rowerem. Dało to nam również możliwość organizacji Finału Wojewódzkiego 44 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych, który odbył się 20 maja. W zawodach udział wzięli uczniowie z 16 szkół z terenu województwa w dwóch grupach wiekowych. Drużyny rywalizowały w następujących obszarach:
– przepisy ruchu drogowego,
– przejazd przez miasteczko ruchu drogowego,
– rowerowy tor przeszkód,
– pierwsza pomoc przedmedyczna.

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwał sędzia główny Marek Pańka – prezes opolskiego zarządu PZM oraz policjanci z wojewódzkiej i powiatowych komend Policji z naszego województwa.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Opolski Kurator Oświaty Michał Siek; Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Monika Jurek; Starosta Powiatu brzeskiego – Jacek Monkiewicz; Dyrektor WORD w Opolu Edward Kinder; Prezes Zarządu Okręgu PZM – Marek Pańka; Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Jacek Basik; Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu – mł. Insp. Piotr Boba; Podkomisarz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Tomasz Kukułka i st. Sierżant Robert Worek; Komendant Powiatowy Policji w Brzegu – ins. Zbigniew Stanowski; Kierownik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Brzegu Łukasz Balcerek.

Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała Dyrektor PSP nr 3 w Brzegu Agata Wyrwas, wicedyrektor Beata Weiner i przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Korniluk. W prawidłowy przebieg i organizację zawodów zaangażowali się również nauczyciele: Hanna Nowak, Justyna Gargula, Małgorzata Szyrwińka, Ewa Szulc-Jamróz, Janusz Włodarczyk, rodzice: Alicja Nadachowska i Anna Podgórska oraz pracownik szkoły Bożena Jedlecka.

PSP nr 3 w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *