Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zakończyli kurs pierwszej pomocy

13 października w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu odbyło się podsumowanie i zakończenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w którym uczestniczyli Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu oraz Strażnicy Miejscy. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu wraz z szefem brzeskiej policji insp. Zbigniewem Stanowskim wręczył wszystkim funkcjonariuszom certyfikaty, zaświadczające o pozytywnym ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów.

W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora uczestniczyło 12 osób. Prowadzone one były w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas szkolenia policjanci i strażnicy poszerzali wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobie poszkodowanej m.in. w sytuacjach zatrzymania krążenia, zadławienia, omdlenia, czy też w przypadkach różnego rodzaju urazów i złamań. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AED.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki współpracy Gminy Brzeg i wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Komendą Powiatową Policji w Brzegu. Kurs był realizowany przez wykwalifikowanych instruktorów z Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe.

UM w Brzegu

3 thoughts on “Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zakończyli kurs pierwszej pomocy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *