W Gierszowicach wymieniają rurociąg z 1905 roku

Choć czasy, gdy Brzeg był miastem niemieckim, wydają się zamierzchłą przeszłością, do tej pory korzystamy z infrastruktury poprzednich mieszkańców. Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach jest datowana na 1905 r. Była poddawana gruntownym remontom i modernizacjom, jednak część układu pamięta wciąż datę powstania. Przyszedł czas by wymienić w końcu jeden z najważniejszych rurociągów na tym obiekcie.

Obecnie Brzeg zaopatrywany jest głównie z ujęć wody podziemnej w Gierszowicach i w Krzyżowicach. Ujęcie wody powierzchniowej z kanału przerzutowego Nysa Kłodzka-Oława używane jest tylko w sytuacjach awaryjnych. Ujęcie wody podziemnej w Gierszowicach znajdują się nieopodal samej Stacji Uzdatniania Wody, a woda pobierana jest z nich za pomocą tzw. rurociągu lewarowego, który bez pomocy pomp zbiera wodę do studni zbiorczej, skąd trafia ona do ciągu technologicznego procesu uzdatniania.

To właśnie ten rurociąg podlega obecnie wymianie. Jest spadkiem po pierwszej konstrukcji układu poboru wody i do tej pory działał bezawaryjnie. Przedwojenne niemieckie wodociągi żeliwne słyną z niebywałej trwałości i o dziwo są obecnie w lepszym stanie niż swoje 70-lat młodsze odpowiedniki z doby PRL-u. Przez prawie 120 lat ząb czasu jednak i na nich zaznaczył swoje ślady i rurociąg trzeba w końcu wymienić. Przede wszystkim zmniejszyła się wewnętrzna średnica – przez lata na ściankach rur wytrącał się nierozpuszczalny osad. Częściowo, na odcinku 133 m leżącym pod trakcją kolejową Brzeg-Nysa, oraz pod terenem utwardzonym na Stacji Uzdatniania Wody, PWiK siłami własnymi dokona czyszczenia wnętrza rurociągu. Pozostała część – 416 m, w terenie zielonym, będzie całkowicie wymieniona i zastąpiona rurami z PE. Element ten zlecono firmie WASBUD Robert Wąs z Grodkowa. Umowę podpisano 15 września 2023 r. Prace mają być zakończone w listopadzie tego roku.

Z uwagi na to, że rurociąg na ujęciu wody podziemnej w Gierszowicach jest wyłączony obecnie z eksploatacji, woda jest ujmowana z ujęcia wody podziemnej „Obórki” w Krzyżowicach oraz w razie konieczności uzupełniana w minimalnej ilości z ujęcia powierzchniowego. Stąd na stronie internetowej Spółki i na profilu facebookowym pojawiły się informacje o tym, że może dojść do zmiany właściwości organoleptycznych wody podawanej do sieci, polegającej na wystąpieniu zapachu roślinnego. Pozostałe właściwości, w tym ogólna przydatność wody do celów spożywczych miały pozostać niezmienione. Doświadczenie pokazuje, że jakość wody w sieci nie uległa zmianie nawet w zakresie zapachu, a inwestycja jest realizowana w taki sposób, że użytkownicy wodociągów w ogóle nie czują żadnego dyskomfortu.

Na koniec warto dodać, że zadanie polegające na wymianie rurociągu lewarowego, ma być w przyszłości ujęte w projekcie unijnym realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Piąty projekt unijny brzeskich „wodociągów” jest obecnie w fazie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

PWiK Brzeg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *