Dzień Patronki Szkoły i ślubowanie klas pierwszych ZSZ nr 1 w Brzegu

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę“.
M. Skłodowska-Curie

Początek listopada to na „Słowiańskiej” ważny czas. Świętujemy Dzień Patronki Szkoły-Marii Skłodowskiej-Curie. Tradycyjnie wtedy też uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie i zostają oficjalnie przyjęci przez społeczność szkolną. W tym roku uroczystość odbyła się 9 listopada.

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów. Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły. Z tej okazji otrzymali oni z rąk Dyrektor Wioletty Frankiewicz pamiątkowe certyfikaty potwierdzające przyjęcie ich w poczet uczniów ZSZ nr 1.

Podczas tego wydarzenia w części artystycznej wystąpił szkolny zespół muzyczny. Uczniowie klas pierwszych obejrzeli również prezentację multimedialną o życiu patronki szkoły.

Następnie reprezentanci klas wzięli udział w konkursie wiedzy o szkole, układali wiersz o klasie. Oczywiście było także niezastąpione, cieszące się ogromnym entuzjazmem uczniów, karaoke. Dwie osoby z każdej klasy przedstawiły pokaz mody – strój i rekwizyty dla określonego zawodu.

Podczas dwóch konkurencji sportowych sprawdziliśmy tężyznę fizyczną, spryt i siłę mięśni, a także refleks naszych pierwszaków.

Wszystkie konkurencje uczniowie klas pierwszych przeszli śpiewająco, jednak zwycięzcą okazała się klasa I BK na czele z wychowawcą Magdaleną Bonar Nagrodą. Dla najlepszej klasy był bon na 500 zł z przeznaczeniem na integrację, ufundowany przez Radę Rodziców.

Oczywiście gratulujemy wszystkim uczniom klas pierwszych, życzymy samych sukcesów w naszej szkole.

Joanna Łyczkowska
Elżbieta Mykicka
Fot. Adam Oleszko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *