Zakończył się remont ulicy Wiśniowej

Prace remontowe przy ulicy Wiśniowej dobiegły końca. Mieszkańcy zyskali nową drogę wraz z niezbędną infrastrukturą. 27 grudnia jej oficjalnego otwarcia dokonał Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

Umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu” została zawarta w lutym 2023 roku, a jego wykonawcą była firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna. Całkowity koszt robót wyniósł 1.040.774,40 zł.

W ramach zakończonej inwestycji, wybudowana została droga publiczna gminna, w tym m.in. jezdnia, chodniki i sieć kanalizacji deszczowej, zagospodarowano tereny zieleni przyulicznej oraz wybudowano oświetlenie uliczne. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości dofinansowania na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

W oficjalnym otwarciu ulicy Wiśniowej uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Bartłomiej Kostrzewa, przedstawiciele firmy realizującej remont – Piotr Jarząbek i Radosław Jarząbek oraz radni miejscy.

UM w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *