Brzeg: 13-latek odpowie przed sądem rodzinnym za kradzież torebki z pieniędzmi i telefonem

Kilka dni temu do policjantów z Brzegu zgłosiła się 77-letnia mieszkanka miasta. Kobieta przekazała oficerowi dyżurnemu, że zaledwie chwilę wcześniej została okradziona. Z jej relacji wynikało, że nastoletni chłopak podszedł do niej, gdy wychodziła ze sklepu i zaoferował pomoc w niesieniu zakupów. Seniorka podziękowała i odeszła. Kiedy wsiadła do samochodu, nastolatek ponownie się pojawił. Pytając o godzinę, odwrócił uwagę kobiety, następnie z fotela pasażera zabrał torebkę i uciekł.

Funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego ustalili rysopis nastolatka, a na tej podstawie jego tożsamość. Sprawdzili rejon, gdzie doszło do kradzieży i pojechali trasą, którą prawdopodobnie mógł uciekać nieletni. Na jednej z ulic w centrum miasta zauważyli chłopaka i go zatrzymali. W rozmowie 13-latek przyznał, że zabrał ponad 700 złotych i telefon, a dokumenty i torebkę porzucił w różnych miejscach. Policjanci odzyskali cały skradziony łup i przekazali seniorce. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka.

Pochopne decyzje i chęć posiadania pieniędzy mogą nieść za sobą duże konsekwencje na przyszłość. Dlatego apelujemy do młodych ludzi, aby zastanowili się, zanim dopuszczą się czynów zabronionych. Apel kierujemy również do rodziców, aby poświęcali czas swoim dzieciom. Zwracali uwagę na to, co robią, gdzie spędzają czas i interesowali się ich życiem. Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi. Świadomość zagrożeń i konsekwencji pomoże im uniknąć nieprzemyślanych zachowań, po których ślad zostaje na bardzo długo.

KPP w Brzegu

3 thoughts on “Brzeg: 13-latek odpowie przed sądem rodzinnym za kradzież torebki z pieniędzmi i telefonem

  1. Hi there! I find your website quite attractive. The informative content and relaxed design are truly commendable. Thank you for your commitment! Let’s plan a discussion soon to share ideas. Also, have you thought about shortening your website links? Check out my site at v.af! It offers a simple way to clean them up. Feel free to explore, and let’s see how easy it can be! 🚀

  2. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *