Brzeski ZOL stał się nowoczesną placówką do opieki nad osobami starszymi

Przebudowa budynku, zewnętrzna winda hydrauliczna, pełna termomodernizacja, odnawialne źródła energii, czy zagospodarowanie terenu wraz z budową nowej drogi dla karetek – w piątek (19 stycznia) uroczyście otwarto Zakład Opiekuńczo-Leczniczy po gruntownej modernizacji. Inwestycja, na którą najstarsi mieszkańcy naszego powiatu czekali długie lata. Kiedyś stary i obskurny budynek, dziś nowoczesne miejsce do opieki nad seniorami.

– Czekaliśmy na to zadanie naprawdę długo. Dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego oraz rządowej dotacji, ta wyczekiwana modernizacja ZOL-u stała się faktem – mówił na spotkaniu starosta Jacek Monkiewicz, który przy okazji podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tej trudnej inwestycji. Gościem honorowym była wojewoda Monika Jurek. Na uroczystym otwarciu placówki znaleźli się również m.in. radni powiatowi, radni miejscy, którzy przez lata organizowali akcje charytatywne na rzecz ZOL-u, a także personel Brzeskiego Centrum Medycznego.

Dodajmy, że inwestycja kosztowała ponad 9 mln złotych. Poniżej nazwy projektów oraz zestawienie poszczególnych etapów.

– „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Inwestycja objęła kompleksową przebudowę budynku wraz z instalacjami oraz budowę windy hydraulicznej. Do budynku został doprowadzony tlen medyczny. W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie terenu wokół ZOL-u, które objęło m.in. wykonanie ciągów pieszych, drogi pożarowej i drogi dojazdowej dla karetek od ul. Łokietka oraz miejsc parkingowych, a także elementy małej architektury.
Łączny koszt zadania 7 178 574,07
Dofinansowanie z Polskiego Ładu 4 675 000,00

– „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Brzegu” dofinansowanie ze środków RPO WO 2014-2020. Inwestycja objęła prace w zakresie: docieplenia dachu, stolarki otworowej, przyłącza C.O. i frezowania kominów. Wykonana została zielona ściana, instalacja fotowoltaiczna, oprawy oświetleniowe zostały wymienione na LED.

Łączny koszt zadania 2 206 879,91
Dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 1 875 847,92

3 thoughts on “Brzeski ZOL stał się nowoczesną placówką do opieki nad osobami starszymi

  1. I loved even more than you will get done right here. The picture is nice, and your writing is stylish, but you seem to be rushing through it, and I think you should give it again soon. I’ll probably do that again and again if you protect this hike.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *