Projekt Fundacja Gobarto zakończony

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy zakończył realizację projektu „Budujemy przyszłość młodych – kreatywne warsztaty edukacyjno-artystyczne”. Trwał on od marca do maja bieżącego roku i finansowany był przez Fundację Gobarto kwotą 10 000 złotych. Zgodnie z założeniami Fundatora, brały w nim udział dzieci z Mąkoszyc, Tarnowca i Nowego Światu.

Finał projektu miał miejsce 24 maja w świetlicy wiejskiej w Nowym Świecie. Każde z 50 uczestniczących w przedsięwzięciu dzieci otrzymało specjalny dyplom oraz nagrodę rzeczową – grę edukacyjną. Upominki wręczali Michał Marek – Wójt Gminy Lubsza oraz Grzegorz Tokarczyk – Przewodniczący Rady Gminy Lubsza. Była też darmowa wata cukrowa, popcorn i słodki poczęstunek.

Podczas spotkania najmłodsi brali udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących programowania (prowadzący Mariusz Jaskulski), turnieju gier planszowych (prowadzący Andrzej Miller) oraz warsztatach programowania lego z elementami języka angielskiego (prowadzący Tomasz Urbaniak).

Przypomnijmy, że podczas wcześniejszych spotkań w ramach projektu, uczestnicy kilkukrotnie brali udział w podobnych warsztatach, a także zajęciach profilaktycznych z psychologiem Michałem Kwiatkowskim oraz warsztatach ekologiczno-artystycznych (prowadząca Dominika Drozd). Przy zajęciach podczas projektu pomagali także pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy.

GOK w Lubszy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *