Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Grodkowie [FOTORELACJA]

W tym roku uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w powiecie brzeskim miał miejsce 31 maja w Grodkowie. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Grodkowa, a jej organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 9:00 mszą św. w intencji strażaków w kościele Św. Michała Archanioła. Po niej uczestnicy uroczystości udali się na grodkowski Rynek. Apel zgromadził licznie zastępy Strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhny i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnej powiatu brzeskiego.

Prowadzący imprezę – kpt. Bartłomiej Kozioł z JRG w Grodkowie – powitał przybyłych gości. Byli wśród nich m.in.: Monika Jurek – Wojewoda Opolska, Paulina Pasierbek – Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Jacek Monkiewicz – Starosta Powiatu Brzeskiego, st. bryg. Paweł Kielar – Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu naszego powiatu, Druh Piotr Cierpisz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Brzegu, ksiądz kapelan Powiatowy OSP Adam Czternastek, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele firm lokalnych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu bryg. mgr inż. Dariusz Kulawinek złożył serdeczne podziękowania przybyłym gościom za wieloletnią współpracę na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej w powiecie brzeskim.

W przemówieniach zarówno Komendanta, jak i zaproszonych gości nie zabrakło pochwał dla strażaków za całokształt ich pracy, za trud i stałą gotowość w niesieniu pomocy. Odczytane zostały listy okolicznościowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie apelu nadane zostało też odznaczenie – medal dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Podczas apelu nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu z drabiną ratowniczą SD-30 na podwoziu VOLVO FL 280 4×2 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzegu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu VOLVO FL 280 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim.

Z okazji Dnia Strażaka trzech funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia: Medal za Ofiarność i Odwagę, Srebrny Medal za długoletnią służbę, Brązowy Medal za długoletnią służbę. Odznaczenia te zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Krapkowicach w dniu 17 maja, natomiast na grodkowskim Rynku odznaczono jednego funkcjonariusza Złotym Medalem za długoletnią służbę, trzech funkcjonariuszy Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, trzech funkcjonariuszy wyróżnionych zostało nagrodą pieniężną Opolskiego Komendanta PSP w Opolu oraz jeden funkcjonariusz wyróżniony został urlopem nagrodowym Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu.

Wręczono również nagrody rzeczowe pracownikom cywilnym oraz funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Brzegu, za zaangażowanie w służbę i wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej powiatu brzeskiego. Nagrody ufundowali i wręczyli: Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Brzegu oraz Burmistrz Grodkowa.

Wśród osób nagrodzonych medalami byli również druhowie, którzy otrzymali Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Podczas uroczystości awanse na wyższe stopnie otrzymało 19 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej: 5 w korpusie oficerskim, 5 w korpusie aspirantów oraz 9 w korpusie podoficerów.

Po apelu wszyscy uczestnicy i przybyli na uroczystość mieszkańcy udali się na poczęstunek. Po części oficjalnej prosiliśmy burmistrza Grodkowa o podsumowanie wydarzenia.

Bardzo pozytywna impreza. Świetna okazja do tego, żeby celebrować święto strażaków. Dla samej braci strażackiej niewątpliwy profit, okazja do wspólnego spotkania się, do wymiany doświadczeń między jednostkami. Dla wszystkich mieszkańców świetna okazja, żeby podziękować za trud i poświęcenie, z jakim wykonują swoją ciężką pracę – powiedział Miłosz Krok, Burmistrz Grodkowa.

Tekst i zdjęcia
Janusz Pasieczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *