Grodków: Anna Pasierbek nowym Zastępcą Burmistrza

W poniedziałek (3 czerwca) urząd objęła Zastępca Burmistrza Grodkowa, powołana Zarządzeniem nr 0050.17.2024 Burmistrza Grodkowa z dnia 17 maja 2024 r.

Anna Pasierbek ma 44 lata, wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie administracji samorządowej, Master of Business Administration. Nabyła również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uprawnienia audytorskie. Posiada pond dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, m.in.:

– W administracji rządowej (zastępca dyrektora wydziału organizacji i pragmatyki zawodowej nauczycieli, dyrektor wydziału organizacyjno-prawnego w Kuratorium Oświaty w Opolu).
– W administracji samorządowej (kontroler wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, audytor wewnętrzny w dwóch gminach województwa opolskiego).
– W szkolnictwie wyższym i edukacji (wykładowca studiów podyplomowych uczelni wyższej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole policealnej).

Jest praktykiem w zakresie kontroli zarządczej; członkiem Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej w Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej oraz członkiem Zespołu roboczego w Ministerstwie Finansów w zakresie kompetencji audytorskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *