Inwestycje w Gminie Olszanka

19 października Gmina Olszanka dokonała odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”. Termomodernizacją został objęty budynek Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich oraz Przylesiu. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Olszanka promesy w kwocie 1 570 795,33 zł, co stanowi 89,10% dofinansowania kosztów realizacji inwestycji.

FOTO: Szkoła w Jankowicach Wielkich, kotłownia

Ponadto Gmina Olszanka jest w fazie końcowej realizacji kolejnych inwestycji kubaturowych dofinansowanych z Funduszu Polski Ład w kwocie 1 331 321,27 zł, tj. „Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72”. Największym przedsięwzięciem realizowanym obecnie na terenie Gminy jest zadanie pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”, w którego skład wchodzi 12 odcinków dróg dofinansowanych w kwocie aż 6 752 076,53 zł. Powodzenie realizacji jednej z inwestycji drogowych możliwe było dzięki współpracy Gminy Olszanka z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Jankowicach Wielkich. Przychylność Zarządu RSP Jankowice Wielkie pozwoliła na przejęcie przez Gminę Olszanka drogi będącej własnością RSP, która przebiega przy budynkach mieszkalnych, co umożliwiło realizację długo wyczekiwanej inwestycji drogowej w Jankowicach Wielkich.

Wszystkim Członkom Zarządu dziękujemy w imieniu własnym, jak również Lokalnej Społeczności. Po realizacji całości zadania, w każdej z miejscowości zostanie oddana do użytku co najmniej jedna droga o wysokich parametrach technicznych, co znacznie upłynni ruch pieszo-jezdny i wpłynie na estetykę całej Gminy.

FOTO: Janusz Pasieczny

475 thoughts on “Inwestycje w Gminie Olszanka

  1. Захотелось новых ощущений и я решил попробовать поиграть в онлайн казино. Сайт caso-slots.com стал моим проводником в этот мир. Теперь у меня есть список популярных казино и тех, где можно получить бонус на первый депозит.

  2. Искал в Яндексе место, где можно поиграть в казино на деньги, и вот он – caso-slots.com прямо на первом месте. Сайт порадовал большим выбором казино с игровыми автоматами, бонусами на депозит и статьями о том, как правильно играть, чтобы выиграть.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *