Wystawa czasowa i konferencja poświęcona bł. Natalii Tułasiewicz

Wystawa czasowa, jaką aktualnie możemy oglądać w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, poświęcona jest bł. Natalii Tułasiewicz (1906-1945).

Poprzedza ona i towarzyszyć będzie konferencji o bł. Natalii, która czeka nas w najbliższy piątek 31 marca 2023 roku na brzeskim zamku. Rozpocznie się ona o godz. 11:15. Program znajdziecie Państwo na stronie Archidiecezji Wrocławskiej: Brzeg – Ogólnopolska Konferencja i Wystawa – bł. Natalia Tułasiewicz – 31 marca 2023 (archidiecezja.wroc.pl). Potem ekspozycję będzie można jeszcze oglądać do 19 kwietnia 2023.

Wystawę przygotowała Natalia Tułasiewicz-Wala, wnuczka brata bł. Natalii.

Prezentowana jest ona nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy, i właśnie w naszym muzeum, pokazywane są na niej archiwalia rodzinne Tułasiewiczów, bezcenne ich rodzinne pamiątki.

Wystawa ukazuje postać błogosławionej – pisze Natalia Tułasiewicz-Wala – wyniesionej na ołtarze, wśród 108 męczenników za wiarę II wojny światowej, w 1999 roku przez papieża Jana Pawła II.

Opowiada historię życia świeckiej świętej: nauczycielki-polonistki, poetki, której wojenne losy prowadzą z Poznania na południe Polski, gdzie pracuje w tajnym nauczaniu w Krakowie i okolicach. Jej świecka droga, w sposób szczególny splatając się z głębokim duchowym rozpoznaniem swojego powołania do służby Bogu, prowadziła błogosławioną ku misji ewangelizacyjnej i konspiracyjnej w obozie pracy przymusowej w Hanowerze. Zostaje tam wysłana, jako emisariusz podziemnej organizacji Zachód (powołanej z ramienia AK), w akcji pod kryptonimem Studnia vel Kaplica. Jako robotnica wśród robotnic, przy trzyzmianowej pracy, prowadziła tam szeroko zakrojoną działalność wychowawczo-apostolską. Organizowała cykliczne katechezy, modlitwę, spotkania literacko-muzyczne. Brało w nich udział po kilkadziesiąt kobiet z różnych baraków. Z jej inicjatywy odbywały się także spotkania o higienie kobiet i przygotowaniu do życia w rodzinie. Animowała czas wolny, wykorzystując swe talenty literacko-muzyczne. Wszystko to w ramach podtrzymywania ducha polskości wśród młodych robotnic przymusowych, Polek oderwanych od ojczyzny. Ze swą pasją nauczycielsko-wychowawczą pojechała do Hanoweru pełnić zadania edukacyjne, samopomocowe, organizacyjno-wywiadowczo-polityczne. Miała za zadanie zbudowanie siatki powiązanych komórek, przygotowania kolejnych pełnomocników na miejscu, informowania centrali w kraju o rozwoju sytuacji, warunkach, nastrojach i działaniach wojennych w ośrodku i okolicy. Na skutek nieostrożnej wizyty kolegi kuriera z organizacji, działalność bł. Natalii została zdekonspirowana, za co, po ciężkich przesłuchaniach w więzieniu w Kolonii, została skazana i przewieziona do obozu zagłady w Ravensbrück. Tam w przededniu wyzwolenia zagazowana umiera.

Wystawa za pomocą kilkunastu plansz opowiada drogę i czynniki kształtowania się dojrzałej postawy duchowej bohaterki oraz rozpoznawania przez nią powołania do podjęcia tak odważnej misji. Pokazuje wzorce rodzinne, okres edukacji, a w szczególności studiów polonistycznych na Uniwersytecie Poznańskim, jej działalność jako aktywnego członka Koła Polonistów, pokazując także aspekt jej narzeczeńskiej miłości. Wreszcie opowiada wysiedleńczą podróż do Krakowa, gdzie bł. Natalia podejmuje pracę w tajnym nauczaniu, organizuje konspiracyjne środy literackie wśród przyjaciół. Ostatni etap wystawy obrazuje jej pracę w Hanowerze, pobyt w więzieniu w Kolonii i obozie Ravensbrück. Podsumowanie stanowią plansze pokazujące oddziaływanie przykładu postawy bł. Natalii na współczesnych ludzi.

Bł. Natalia Tułasiewicz była osobowością niezwykle ciekawą. Przekonana o swojej świeckiej misji dążenia do świętości, była wielbicielką przyrody, sztuki, szczególnie literatury, muzyki i teatru. W nich widziała piękno boże. Z wielką pasją pisała o nich w swych pamiętnikach. Przejmując po ojcu żyłkę społecznikowską, żywo interesowała się polityką i życiem społecznym. Swój bogaty świat wewnętrzny pokazała nam w licznych opisach pamiętnikarskich. Natomiast działalność w obozie pracy relacjonowała w zakonspirowanych listach do rodziny z Hanoweru. Przetrwały one wojnę w archiwach rodzinnych, zachowując historyczną dokumentację i jej duchową spuściznę. Wystawa bogata jest w wiele cytatów, które w sposób namacalny ukazują drogę bł. Natalii Tułasiewicz ku świętości. […]

Natalia Tułasiewicz-Wala

410 thoughts on “Wystawa czasowa i konferencja poświęcona bł. Natalii Tułasiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *