Trwa budowa drogi przeciwpożarowej przy Urzędzie Miasta w Brzegu

Postęp prac przy budowie drogi przeciwpożarowej w ramach zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku A i B oraz prace przy elewacji budynku A widoczne są coraz wyraźniej.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany remont i kolorystyka zabytkowej elewacji budynku A. Koszt robót budowlanych wyniesie 1.033.200,00 zł brutto.

Ponadto przeprowadzone będą zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku A i B – etap II oraz wykonana zostanie droga przeciwpożarowa i zagospodarowanie terenu przy budynku B. Koszt tej ważnej inwestycji to 1.788.092,67 zł, a termin realizacji – 10 miesięcy.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dofinansowane do wysokości 98% kosztów kwalifikowanych.

UM w Brzegu

177 thoughts on “Trwa budowa drogi przeciwpożarowej przy Urzędzie Miasta w Brzegu

  1. „I’m genuinely impressed by the quality of this post. The way you’ve presented the information, with both depth and clarity, is outstanding. It’s clear you have a strong grasp of the subject, and your passion for sharing knowledge is admirable. I learned a lot and felt very inspired. Keep up the great work!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *