Spotkanie policjantów z dyrektorami i pedagogami szkół podstawowych

Czym jest hejt i mowa nienawiści oraz jak reagować, gdy uczeń spotyka się z agresją w Internecie, szkole czy na ulicy. Jakie środki karne stosować, kiedy młodzież dopuszcza się przemocy względem drugiej osoby. To tematy podejmowane podczas debaty zorganizowanej przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy oraz pedagodzy brzeskich szkół podstawowych. Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Stanowski przywitał zaproszonych gości i przedstawił temat spotkania. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim wzajemnej agresji, a także tego, jakie kroki podjąć, by zjawisko zminimalizować.

Zachowanie dziecka agresywnego cechuje brak dyscypliny, naruszenie zasad regulaminu szkolnego oraz norm społecznych. Niestety coraz częściej pojawiają się informacje o wulgarnym zachowaniu młodzieży, hejcie i wzajemnej przemocy wśród uczniów szkół podstawowych. Młodzież stosuje wobec siebie agresję słowną i fizyczną, często nie mając świadomości, jakie konsekwencje takie zachowanie za sobą niesie. Dlatego ważna jest współpraca szkoły i rodziny, a przede wszystkim natychmiastowa reakcja, kiedy obie strony zauważają niepokojące zachowanie u dzieci i młodzieży. Każdy sygnał to dla nas znak, że musimy zareagować.

Policjanci omówili również możliwości, jakie daje prawo w przypadku naruszenia norm społecznych, zachowań demoralizujących, a także agresji wśród młodzieży. Zgodnie z art. 4 ust 4 Ustawy o wsparciu i resocjalizacji nieletnich dyrektor szkoły może zastosować: pouczenia, ostrzeżenie ustane lub na piśmie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu poprzedniego, wykonanie określonych prac porządkowych na terenie szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *