Punkt obsługi osób głuchych w Urzędzie Miasta w Brzegu

Dzięki niedawno zakończonym pracom w Urzędzie Miasta w Brzegu zwiększona została jakość obsługi osób z niepełnosprawnościami. Jedną z nowości jest wdrożenie usługi tłumacza online języka migowego, a także uruchomienie Punktu Obsługi Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

Wraz z rozwojem technologii, rośnie znaczenie dostępności cyfrowej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki stworzeniu specjalnego Punktu w Urzędzie Miasta, podniesione zostały standardy obsługi osób m.in. z niepełnosprawnością słuchu.

Zadaniem tej usługi jest umożliwienie osobie głuchej zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, poprzez wskazanie tłumaczowi treści, która ma być tłumaczona, a także umożliwienie kontaktu telefonicznego z instytucją. Tłumacz dzwoni wówczas w imieniu osoby głuchej i pośredniczy w rozmowie. Z aplikacji można skorzystać, gdy do Urzędu Miasta zgłasza się osoba głucha lub z poziomu strony internetowej, w godz. 11.00-18.00 – osoba z niepełnosprawnością słuchu nawiązuje połączenie z tłumaczem języka migowego poprzez kliknięcie piktogramu dwóch dłoni.

Punkt Obsługi Osób ze Szczególnymi Potrzebami znajduje się na parterze budynku B, obok kasy Urzędu.

UM w Brzegu

One thought on “Punkt obsługi osób głuchych w Urzędzie Miasta w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *