Remonty powiatowych szkół w ekologicznym wydaniu

Szkoły należące do Powiatu Brzeskiego przeszły w obecnej kadencji dużą metamorfozę. Długo wyczekiwanego remontu doczekały się brzeska „Budowlanka” oraz sala gimnastyczna w „Nowym Ogólniaku”. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie wzbogacił się z kolei o nowoczesny system ogrzewania, pozwalający na zredukowanie ilości szkodliwych związków chemicznych emitowanych do atmosfery.

Wszystkie inwestycje realizowane były z myślą o komforcie uczniów uczęszczających do tych placówek oraz z troską o środowisko. Przed władzami powiatu kolejna inwestycja – gruntowną modernizację przejdzie bowiem wkrótce Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu.

Jeśli chcemy szkolić młodzież na najwyższym poziomie, musimy zagwarantować naszym uczniom i nauczycielom odpowiednie warunki – mówi Monika Jurek, członek Zarządu Powiatu Brzeskiego. Odnawiamy nasze placówki, korzystając z nowoczesnych rozwiązań przyjaznych środowisku. Szczególną uwagę zwracamy na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Chcemy w ten sposób uświadamiać młodych ludzi i zwracać ich uwagę na to, jak istotna jest ekologia. Nie możemy przecież wymagać od nich postaw ekologicznych, jeśli sami nie będziemy inwestować w takie rozwiązania.

Budowlanka przyjazna środowisku

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu od lat kształci specjalistów – murarzy, tynkarzy, elektryków, techników budownictwa. Jak na ironię to właśnie ta szkoła przez lata nie mogła doczekać się gruntownego remontu. Obecne władze powiatu postanowiły przywrócić „Budowlance” dawny blask, sięgając przy tym po nowoczesne rozwiązania.

W gmachu szkoły docieplone zostały ściany oraz strop. Wymieniono drzwi, okna oraz instalację centralnego ogrzewania. Zastosowano również szereg rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii – zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła. Zastosowano energooszczędne oświetlenie typu LED i uruchomiono system zarządzania energią. Na zewnątrz budynku stworzono dwie tzw. żyjące ściany, a wewnątrz pomalowano wszystkie klasy i korytarze. W budynku C zmodernizowano ponadto toalety. Remont przeszła również sala gimnastyczna, w której m.in. wymieniono podłogę i zainstalowano nowy system wentylacji.

W efekcie przeprowadzonych prac w budynku zmniejszono zapotrzebowanie na ciepło, zwiększono produkcję energii ze źródeł odnawialnych i zredukowano emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Całkowity koszt zadania wyniósł niemal 5 mln zł. Koszt termomodernizacji to ponad 2,5 mln zł (z czego ponad 2,1 mln dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020).

W przyszłym roku ruszamy z kolejną inwestycją. W Zespole Szkół Budowlanych powstanie boisko, które dopełni infrastrukturę sportową, tak potrzebną i długo oczekiwaną przez całą społeczność szkolną. W ramach tego zadania zaplanowano również stworzenie małej, wirtualnej strzelnicy oraz zadaszenia o stałej konstrukcji. Zagospodarowany zostanie też okoliczny teren, na którym powstaną obiekty małej architektury, takie jak ławki i kosze – mówi Monika Jurek.

Sala gimnastyczna II LO – nowoczesność i ekologia

Na gruntowny remont sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu czekało prawie 30 lat. Teraz uczniowie „Nowego Ogólniaka” mogą realizować swoje sportowe pasje w odnowionym budynku, który spełnia ponadto wszystkie wymogi związane z ekologią.

Sala gimnastyczna II LO wzbogaciła się o nową instalację centralnego ogrzewania, nowe rozwiązania wentylacyjne i urządzenia grzewcze. Zaizolowano również ściany i poszycia dachu. Tradycyjne oświetlenie obiektu wymieniono na ledowe. Wykonano również system zarządzania energią i stworzono tzw. żyjącą ścianę.

Inwestycja ma na celu zmniejszenie rocznego zużycia energii (m.in. poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł) i zredukowanie emisji CO2.

Koszt zadania wyniósł blisko 1,3 mln złotych, z czego ponad 950 tys. zł to wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SOSW w Grodkowie – ekologiczne ciepło

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie zainwestowano z kolei w ekologiczne rozwiązania dotyczące ciepła.

Pomieszczenie kotłowni przeszło gruntowny remont i zostało dostosowane do współczesnych standardów. Zamontowano nowy kocioł na pallet i ekogroszek. Pozwala on na uzyskanie odpowiednich parametrów spalania i powoduje, że ilość szkodliwych związków chemicznych emitowanych do atmosfery jest wielokrotnie niższa w porównaniu z opalaniem w starych piecach. Ponadto w ramach inwestycji zamontowano nowe elementy instalacji hydraulicznej – pompy obiegowe, zawory, filtry oraz urządzenia i przyrządy pomiarowe.

Koszt zadania to ponad 71 tys. zł.

Inwestycje z myślą o potrzebach uczniów

Przed władzami powiatu kolejne duże zadanie. Kompleksową modernizację przejdzie w najbliższym czasie Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu. Placówka od lat boryka się z wieloma problemami, których powodem jest przede wszystkim przestarzała infrastruktura. Dzięki powiatowej inwestycji szkoła zostanie dostosowana do potrzeb jej podopiecznych, również tych niepełnosprawnych ruchowo.

W ZSS wybudowana zostanie winda, a sala gimnastyczna zostanie dostosowana dla potrzeb rozwojowych uczniów. Zmodernizowane zostaną również klasy z wyposażeniem multimedialnym. Gruntownie przebudowane zostaną toalety. W szkole powstanie też sala terapeutyczna ze sprzętem rehabilitacyjnym.

W budynku Zespołu Szkół Specjalnych wymienione zostaną drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna i ppoż. Wymienione zostanie również oświetlenie awaryjne, ocieplone zostaną ściany w gruncie wraz z wykonaniem hydroizolacji.

Metamorfozę przejdzie teren wokół ZSS. Rozbudowany zostanie dotychczasowy plac zabaw. Wybudowana zostanie wiata z utwardzonym terenem. Zmodernizowane zostaną dojścia i dojazdy do placówki, przy której powstaną też miejsca parkingowe.

Na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu Powiat Brzeski otrzymał z rządowego funduszu „Polski Ład” dofinansowanie w kwocie prawie 8 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *