Komunikat Urzędu Miasta w Brzegu: ulica Reymonta na ukończeniu – ojców sukcesu jest wielu…

W związku z kończącym się remontem ulicy Reymonta, w przestrzeni medialnej pojawiło się wystąpienie radnego Krzysztofa Grabowieckiego, w którym stara się przekonać mieszkańców ulicy Reymonta, że jest to jego osobisty sukces, atakując przy okazji Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Pomija przy tym fakty, które warto przytoczyć.

O remont ulicy Reymonta, już od kilkunastu lat wnioskowali radni poprzednich kadencji, a także mieszkańcy ulicy Reymonta. Pan Grabowiecki nie był pierwszym z  radnych, którzy postulowali realizację tego zadania. Na sesji, w dniu 17 grudnia 2020 r. radny Grabowiecki złożył wniosek o wprowadzenie do budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. kwoty 50 000 zł na wykonanie projektu przebudowy ulicy Reymonta. Wniosek ten został przyjęty przez Radę Miejską w Brzegu większością głosów.

W wyniku przeprowadzonej analizy technicznej okazało się jednak, że ulica Reymonta nie może zostać przebudowana, a jedynie wyremontowana, stąd na majowej sesji w roku 2021, na wniosek Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka wprowadzono zmianę nazwy zadania na remont ulicy Reymonta oraz zmianę klasyfikacji budżetowej (z wydatku majątkowego na bieżący). Po wykonaniu dokumentacji technicznej, Gmina Brzeg złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przygotowało go Biuro Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu. Wniosek Gminy Brzeg znalazł się na tzw. „liście rezerwowej”, co oznaczało, że remont ulicy Reymonta był uzależniony od uzyskania oszczędności poprzetargowych zadań, które zostały wskazane przez Wojewodę Opolskiego do realizacji w pierwszej kolejności. Tym niemniej, mając na uwadze, że zadanie to być może uzyska dofinansowanie w roku 2022, na wniosek Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka wprowadzono do projektu budżetu Gminy Brzeg na rok 2022, w trybie autopoprawki kwotę 300 000 zł na tzw. „wkład własny” na zadanie pn. „Remont ulicy Reymonta”. Za zgłoszoną przez Burmistrza Jerzego Wrębiaka autopoprawką zagłosowało 16 radnych, w tym Pan Krzysztof Grabowiecki.

Ostatecznie, dopiero w listopadzie 2022 r. Burmistrz Jerzy Wrębiak podpisał umowę z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie remontu ulicy Reymonta. Wartość zadania wyniosła blisko 1 100 000 zł, z czego dofinansowanie rządowe stanowiło blisko 770 000 zł. Tym samym, mając zapewnione znaczące dofinansowanie zewnętrzne, remont ulicy Reymonta mógł zostać przeprowadzony w roku bieżącym. Niejako przy okazji remontu ulicy Reymonta swoją sieć gazową wymieniło PGNiG, a sieć wod-kan przedsiębiorstwo PWiK w Brzegu.

Gdyby zatem Burmistrz Jerzy Wrębiak chciał blokować realizację remontu ulicy Reymonta:

  1. Nie zaproponowałby zmiany w klasyfikacji budżetowej i zmiany formuły zadania z przebudowy drogi na remont drogi, co uniemożliwiłoby przygotowanie projektu i złożenie wniosku do RFRD w roku 2021.
  2. Nie złożyłby wniosku o remont ulicy Reymonta o dofinasowanie do rządowego programu.
  3. Nie zaproponowałby na sesji budżetowej, w formie autopoprawki zmiany do budżetu na 2022 r. na zabezpieczenie wkładu własnego do remontu ulicy Reymont, za którą głosował Pan Grabowiecki, a który najwyraźniej „zapomniał” o tym wspomnieć.
  4. Nie podpisałby umowy o dofinansowanie zadania z Wojewodą Opolskim na realizację zadania i nie podpisałby umowy z wykonawcą na realizację remontu ulicy Reymonta.

Wszystko rozbija się o pieniądze

O realizacji danego zadania nie przesądza fakt jego wprowadzenia do budżetu Gminy Brzeg i zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji, gdyż Gmina Brzeg ma wiele dokumentacji sprzed kilkunastu lat, które nigdy nie zostały zrealizowane i utraciły ważność. Skuteczne pozyskanie środków finansowych na ten cel, wyłącznie dzięki zaangażowaniu pracowników Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu, Burmistrza Jerzego Wrębiaka i Skarbnika Brzegu, pozwoliło zrealizować zadanie – w 70% ze środków rządowych, a tylko w 30% z budżetu Gminy Brzeg. Pan Grabowiecki nie brał udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, w wyłonieniu wykonawcy, w koordynacji realizacji zadania z PWiK oraz PGNiG ani w żadnej radzie budowy, ochoczo natomiast robi zdjęcia i kręci filmiki przy ulicy Reymonta, kreując się na „ojca sukcesu”, co jest zwyczajnie nieuczciwe wobec innych radnych, urzędników miejskich i Burmistrza Brzegu.

UM w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *